Quản lý Logistics là gì? • Quản lý Logistics là gì?
  Logistics thường đề cập đến các hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức duy nhất và Chuỗi cung ứng đề cập đến các mạng lưới các công ty làm việc cùng nhau và phối hợp các hành động của họ để cung cấp sản phẩm ra thị trường. Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) thừa nhận tất cả các dịch vụ hậu cần truyền thống và bao gồm các hoạt động như tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, tài chính và dịch vụ khách hàng " (Theo giáo trình Quản lý Chuỗi cung ứng của Michael Hugos).
  "Hậu cần là tìm đúng sản phẩm, đúng khách hàng, với đúng số lượng, đúng điều kiện, đúng nơi, vào đúng thời điểm và đúng chi phí (bảy R Logistics)" - từ Supply Quản lý chuỗi: Một quan điểm hậu cần Theo John J. Coyle.
  Trong quá khứ, các nhiệm vụ logistics khác nhau thuộc các phòng ban khác nhau, nhưng hiện nay họ đang ở trong "bộ phận hậu cần" và báo cáo cho cùng một người đứng đầu về logistics.
  Từ "hậu cần" kết thúc bằng chữ "s". Nếu không có "s" (hậu cần), nó có nghĩa là một loại chức năng toán học cho thấy sự tăng trưởng theo cấp số nhân.
  1. Quản lý Logistics là gì?
  "Logistics Management đề cập đến việc quản lý hiệu quả và hiệu quả hoạt động hàng ngày trong việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ thành phẩm của công ty" - từ Quản lý Logistics Tích hợp của Paul Schönsleben.
  2. Vận tải và Logistics là gì?
  "Vận tải và Logistics là 2 loại hoạt động cụ thể là vận tải (các dịch vụ truyền thống như vận tải hàng không / đường biển, lưu kho, thông quan) và hậu cần (dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm công nghệ thông tin và tư vấn)
  3. Logistics quốc tế và Logistics toàn cầu là gì?
  Logistics quốc tế, hậu cần toàn cầu và chuỗi cung ứng toàn cầu là một trong những nhóm các điều khoản không rõ ràng nhất trên mạng. Chúng được sử dụng hoán đổi cho nhau và thường được đề cập đến các hoạt động sản xuất và vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các định nghĩa ngắn gọn về hậu cần quốc tế hoặc hậu cần toàn cầu như dưới đây,
  Do đó, các công ty nên cố gắng khai thác giá trị của sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài và biến chúng thành lợi thế cạnh tranh "
  4. Hậu cần 3PL hoặc Bên thứ ba là gì?
  Khái niệm Logistics bên thứ ba hoặc 3PL xuất hiện trong bối cảnh đó vào những năm 1980 như là cách để giảm chi phí và cải tiến các dịch vụ có thể được định nghĩa như dưới đây,
  "3PL hoặc Third Party Logistics đề cập đến việc thuê ngoài các hoạt động logistics, từ một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như vận tải đường biển hoặc vận chuyển hàng hóa biển đến các hoạt động rộng hơn phục vụ toàn bộ chuỗi cung ứng như quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn đặt hàng và tư vấn."
  5. 4PL hoặc Bên thứ tư là gì?
  Bên thứ tư Logistics hoặc 4PL là khái niệm được đề xuất bởi Accenture Ltd vào năm 1996 và nó đã được định nghĩa như dưới đây,
  "4PL hoặc thứ tư Logistics là một bên làm việc thay mặt cho khách hàng để thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng và quản lý hoạt động của các nhà cung cấp 3PL, bao gồm cả việc thiết kế toàn bộ mạng lưới chuỗi cung ứng và kiểm soát các hoạt động hàng ngày".
  Bạn có thể tự hỏi nếu một nhà cung cấp 4PL là thực sự cần thiết. Theo nghiên cứu của Nezar Al-Mugren từ Đại học Wisconsin-Stout, 3 lý do hàng đầu khiến khách hàng muốn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ 4PL như dưới đây,

  • Thiếu công nghệ để tích hợp quy trình chuỗi cung ứng.
  • Sự gia tăng các hoạt động phức tạp.
  • Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh toàn cầu.

  Như vậy, quản lí logistics phải nắm rõ toàn bộ hoạt động logistics trong doanh nghiệp, phải hiểu và có được thông tin toàn bộ để có thể điều hành và kết nối các bộ phận.
  Hiện tại có rất nhiều chức năng nhiệm vụ trong một công ty logistics. Người quản lí logistics nhiều khi có phạm vi nhỏ hẹp trong mảng vận tải nhưng hoàn toàn có thể là lãnh đạo trung cao cấp..