Phần Mềm Quản Lý Ngành Vận Tải Quốc Tế (Freight Forwarding , Logistics) • Một số đặc điểm phần mềm sử dụng cho các công ty Forwading, các công ty Logistics và mua bán cước.

  Chức năng chính của phần mêm vận tải logistics

  Inbound Freight Forwarder / NVOCC:

  • Giao nhận hàng NHẬP nguyên cont FCL, Hàng lẻ / Coload LCL, Consolidator, AIR
  • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến …
  • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
  • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
  • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
  • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng: Phù hợp với định dạng dữ liệu của cơ quan quản lý các cảng biển và sân bay Việt Nam
  • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư …

  Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

  • Booking confirmation
  • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
  • Phát hành House Bill Of Lading
  • Xuất Shipping Advice
  • Xuất Cargo Manifest
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến …
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư …

  Lịch Tàu
  Cập nhật lịch tàu tháng
  In lịch Tàu
  Logistics:
  Nghiệp vụ Logistics
  Tạo Shipment cho nghiệp vụ Logistics
  Phát hành Debit thu phí dịch vụ, debit thu hộ – chi hộ
  Phát hành Credit Note phải trả phí dịch vụ …
  Báo cáo lãi lỗ chi tiết nghiệp vụ, tổng hợp thời thời kỳ …
  Báo cáo công nợ
  Financial Accounting: Kế toán Tài chính – Quản trị

  • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP, XUẤT, LOGISTICS
   Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
  • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
  • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
  • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
  • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
  • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
  • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước
  • Bút toán kế toán tổng hợp
   +Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý
  • Lên sổ kế toán
  • Báo cáo tài chính.
   Ngoài ra Phần mềm logistics có thể hỗ trợ quản lý đội xe, quản lý phòng sale….


 • @Trần-Kiệt

  Cho mình hỏi là ở VN, phần mềm nào được đánh giá là tốt.


 • administrators

  Mỗi cty ở Việt nam dùng phần mềm khác nhau.
  Một số dùng phần mềm dạng miễn phí.
  Ko có phần mềm nào nổi bật.
  Nhưng có một số cty có vẻ chuyên nghiệp..
  Tuy nhiên phần mềm đều phải xây dựng cho phù hợp với loại hình cty..
  Dựa vào đó mới đánh giá được..
  Việt Nam chưa có xếp hạng về mảng này ...