Cần tìm đối tác vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng • QALogistics có lượng hàng vận chuyển quá khổ quá tải và siêu trường siêu trọng.
  Cần tìm kiếm các đối tác để vận chuyển và các dịch vụ logistics kèm theo.
  Rất mong nhận được thông tin và phối hợp

  #QAlogistics #dichvuVanchuyen #vanchuyenSieutruongSieutrong
  #vanchuyenhangDuan
  #dichvulogistics
  #dichvuNangha #dichvuLapdat
  #vanchuyenContainer

  LH : projectsales@qalogistics.vn
  www.qalogistics.vn www.qalogistics.com.vn