Một số sách về logistics tham khảo ( English Version ) • Mình xin chia sẻ một số sách Logistics bằng tiếng Anh.
  Rất mong nhận được like và ủng hộ để mình tiếp tục có động lực chia sẻ.
  Thanks

  Link được đính ở các Comment Reply. • @Minh

  Cho mình xin links.

  Cám ơn bạn nhiều.


Log in to reply