Các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng • Các doanh nghiệp trong bất kì một chuỗi cung ứng nào cũng cần phải đưa ra các quyết định riêng lẻ và hướng hoạt động của họ theo 5 lĩnh vực chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng.
  CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CHUỖI CUNG ỨNG
  Sản xuất: thị trường cần có những hàng hóa/sản phẩm gì (sản xuất gì); sản phẩm đó sẽ được sản xuất khi nào, số lượng bao nhiêu và như thế nào
  Các hoạt động liên quan trong yếu tố này gồm có: Lên lịch sản xuất đảm bảo phù hợp với khả năng SX của các nhà máy; Kiểm soát chất lượng sản phẩm; Bảo trì các thiết bị.
  Tồn kho: trong hoạt động này, các quyết định quan trọng nhà quản lý cần đưa ra gồm có cần tồn trữ những loại hàng tồn kho nào trong giai đoạn nào, định mức tồn kho cho các vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, xác định điểm tái đặt hàng, dự trữ như thế nào, sản xuất bao nhiêu,...
  Việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa được trôi chảy, cung cấp lượng nguyên liệu, sản phẩm kịp thời khi có các nhu cầu phát sinh và kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  Địa điểm: nhà quản lý cần đưa ra các quyết định như đâu là nơi có điều kiện thuận lợi và mang lại hiệu quả chi phí nhất để sản xuất cũng như lưu trữ, tồn trữ hàng hóa, liệu việc sử dụng điều kiện này có mang lại các lợi ích khác không,.
  Vận tải: xác định phương tiện vận chuyển hàng tồn kho từ vị trí này dến vị trí khác, phương tiện nào là tốt nhất thông qua việc so sánh chi phí, độ tin cậy, thời gian,...
  Thông tin: cần phải thu nhập những thông tin gì, nắm bắt cập nhật thông tin một cách kịp thời, chính xác để đưa ra các phán đoán và quyết định tốt hơn. • Tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng - Thông tin:
  Thông tin là một vấn đề quan trọng để ra quyết định đối với 4 tác nhân thúc đẩy của chuỗi cung ứng. Đó là sự kết nối giữa tất cả các hoạt động trong một chuỗi cung ứng.

  Trong phạm vi này, sự kết nối là mạnh (ví dụ như dữ liệu chính xác, kịp thời và đầy đủ) thì các công ty trong chuỗi cung ứng sẽ có thể quyết định tốt đối với các hoạt động của riêng họ. Điều này giúp cho việc cực đại hóa lợi nhuận của toàn bộ chuỗi cung ứng. Đó là cách mà thị trường chứng khoán hay các thị trường tự do khác thực hiện và chuỗi cung ứng mang tính năng động giống như đối với thị trường.
  Phối hợp các hoạt động hằng ngày – liên quan đến chức năng của 4 tác nhân thúc đẩy khác của chuỗi cung ứng: sản xuất, tồn kho, địa điểm và vận tải. Các công ty trong chuỗi cung ứng sử dụng các dữ liệu sẵn có về cung - cầu sản phẩm để quyết định lịch trình sản xuất hàng tuần, mức tồn kho, lộ trình vận chuyển và địa điểm tồn trữ.
  Dự báo và lập kế hoạch – để dự báo và đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Thông tin dự báo được sử dụng để bố trí lịch trình sản xuất hàng tháng, hàng quý, hàng ngày. Thông tin dự báo cũng được sử dụng cho việc ra quyết định chiến lược có nên lập các phòng ban mới, thâm nhập thị trường mới, rút lui khỏi thị trường đang tồn tại. . .
  Trong phạm vi của một công ty, cân đối giữa tính kịp thời và tính hiệu quả liên quan đến việc đo lường lợi ích mà thông tin đem lại cũng như chi phí có được thông tin đó. Thông tin chính xác giúp dự báo tốt hơn và hoạt động cung ứng hiệu quả. Tuy nhiên, chi phí xây dựng và thiết lập hệ thống để phân phối thông tin có thể là rất cao.
  Trong phạm vi tổng thể chuỗi cung ứng, các công ty quyết định tính kịp thời và tính hiệu quả chính là quyết định bao nhiêu thông tin chia sẻ cho các công ty khác và bao nhiêu thông tin được giữ lại cho công ty mình. Các công ty chia sẻ thông tin càng nhiều về sản phẩm, nhu cầu khách hàng, dự báo thị trường, lịch trình sản xuất. . . thì mỗi công ty càng đáp ứng kịp thời hơn. Nhưng việc công khai này lại liên quan đến việc tiếc lộ thông tin công ty có thể sử dụng chống lại các đối thủ cạnh trạnh. Chi phí tiềm ẩn này cộng thêm tính cạnh tranh tăng cao có thể gây thiệt hại đến lợi nhuận của công ty. • Các yếu tố Thúc Đẩy
  Thúc Đẩy tức hàm ý là đốc thúc và đẩy mạnh ..
  Một chuỗi cung ứng chịu phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
  Sản xuất
  TỒn kho
  Địa điểm
  THông tin
  Vận tải...

  Không biết yếu tố con người nằm đâu? Nhưng tất cả các khâu đều có liên quan.


Log in to reply