Quản trị chuỗi cung ứng làm những công việc gì? • Khái niệm chuỗi cung ứng (supply chain):
  Chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp (chuỗi cung ứng) đến khách hàng.
  Mục tiêu chính của quản trị chuỗi cung ứng SCM (Supply Chain Management) là nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên gồm khả năng phân phối, dự trữ, và lao động. Trên lý thuyết, một chuỗi cung ứng hướng đến mục tiêu đáp để cho cung gặp cầu và để cho hàng tồn kho là tối thiểu. Nhiều khía cạnh của việc tối ưu hóa chuỗi giá trị bao gồm liên lạc với nhà cung cấp để loại bỏ các cản trở, chiến lược nguồn cung ứng để đối phó với việc cân bằng chi phí nguyên liệu thấp nhất và sự vận chuyển, thực hiện kỹ thuật đúng thời gian để tối ưu hóa dòng sản xuất, duy trì sự kết hợp chính xác và địa điểm của nhà máy và kho lưu trữ để phục vụ thị trường khách hàng và sử dụng sự phân bổ vị trí, phân tích tuyến phương tiện, thiết lập chương trình năng động và sự tối ưu hóa công việc hậu cần truyền thống để tối đa hóa hiệu quả của sự phân bổ.
  Quản trị chuỗi cung ứng là làm những công việc gì?
  Nhà quản trị chuỗi cung ứng là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình, từ việc nhận nguồn nguyên liệu cho đến khi tạo ra được sản phẩm hoàn hảo đến tay khách hàng nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, địa điểm và thời gian được yêu cầu.
  1. Lên Kế hoạch
  Hoạch định nhu cầu, dự báo nhu cầu, bán hàng, lên kế hoạch vật tư và sản xuất
  Thiết lập và điều chỉnh quy trình, kế hoạch cung ứng để đáp ứng kế hoạch sản xuất
  Thu thập, phân tích và đánh giá các xu hướng và nhu cầu sản xuất ...
  2. Tìm Nguồn cung ứng
  Tìm và mua vật liệu và hàng hóa với giá cả cạnh tranh thông qua xây dựng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp để đảm bảo khả năng cạnh tranh đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường
  Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan cho các hoạt động giảm thiểu chi phí
  3. Hỗ trợ đảm bảo hoạt động sản xuất
  Đảm bảo cho các sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cạnh tranh, đảm bảo điều kiện an toàn, giảm thiểu tác động môi trường mỗi ngày.
  4. Cung cấp (Logistics và dịch vụ khách hàng)
  Đảm bảo tất cả các sản phẩm có trên kệ hàng của các nhà bán lẻ, đảm bảo được tính sẵn sàng của hàng hóa, quản lý đơn hàng hiệu quả.
  Nhà quản trị chuỗi cung ứng cần là người có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược. Đồng thời có kiến thức tổng quan về SCM, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như cách thức hoạt động của các bộ phận chính trong ngành Supply Chain: Purchasing, Operations, Distribution, Inventory, Transportation… • Cần một bài tham khảo phân tích chi tiết hơn về quản trị chuỗi cung ứng • Có diễn đàn chuyên biệt về Chuỗi cung ứng là www.cafeft.com
  Có nhiều bài khá hay.
  Tiện thì mình sẽ copy link cho ..
  Đủ hết các kiến thức ..


Log in to reply