Chính phủ quyết tâm đưa Việt Nam trở thành đầu mối logistics lớn của khu vực • Mới đây, tại Quyết định 200/QĐ-TTg ban hành ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

  Chi phí logistics phải giảm tới 20%, đóng góp vào GDP phải tới 10%

  Trước hết là một loạt các con số mục tiêu đầy ấn tượng.

  Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16%-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.

  Mục tiêu số một: Đưa Việt Nam trở thành đầu mối logistics lớn của khu vực

  Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các mục tiêu lớn cho logistics Việt Nam như tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, xây dựng các trung tâm logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước.

  Mục tiêu cuối cùng là làm sao để đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics của khu vực, với hạ tầng tốt và kết nối tốt với nguồn hàng từ những nơi khác

  Đối với nhóm doanh nghiệp, kế hoạch đặt mục tiêu Việt Nam chúng ta phải có được những doanh nghiệp dịch vụ logistics đầu tàu, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
  alt text
  7 02:05 PM | KINH TẾ VĨ MÔ
  11
  Chính phủ đã ra kế hoạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Theo kế hoạch thì 2 thành phố sẽ trở thành những trung tâm logistics loại I của quốc gia trong tương lai.
  lớn của khu vực
  Mới đây, tại Quyết định 200/QĐ-TTg ban hành ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.
  Chi phí logistics phải giảm tới 20%, đóng góp vào GDP phải tới 10%
  Trước hết là một loạt các con số mục tiêu đầy ấn tượng.
  Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16%-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.

  Mục tiêu số một: Đưa Việt Nam trở thành đầu mối logistics lớn của khu vực

  Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các mục tiêu lớn cho logistics Việt Nam như tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, xây dựng các trung tâm logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước.

  Mục tiêu cuối cùng là làm sao để đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics của khu vực, với hạ tầng tốt và kết nối tốt với nguồn hàng từ những nơi khác

  Đối với nhóm doanh nghiệp, kế hoạch đặt mục tiêu Việt Nam chúng ta phải có được những doanh nghiệp dịch vụ logistics đầu tàu, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

  Chính phủ quyết tâm đưa Việt Nam trở thành đầu mối logistics lớn của khu vực -

  Có thể nói, mục tiêu đã thể hiện ý chí quyết tâm cao của Chính phủ đối với ngành logistcis. Được biết, trong những năm vừa qua logistcis Việt Nam đã có những chuyển mình đáng kể, đã vượt mặt được Malaysia và Thái Lan trên thị trường khu vực.

  Kế hoạch cụ thể: Xây dựng trung tâm logistics tại thành phố trung tâm và thu hút nguồn hàng từ Lào, Campuchia, Nam Trung Quốc

  Cụ thể theo kế hoạch, Thủ tướng đã đề ra tổng cộng 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cho logistics gồm: 1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; 2- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics; 3- Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; 4- Phát triển thị trường dịch vụ logistics; 5- Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực; 6- Các nhiệm vụ khác.

  Tuy nhiên, trong nội dung chủ đạo có một số điểm đặc biệt chú ý như ở phần sẽ hoàn thiện chính sách qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics, Chính sẽ dự kiến sẽ dồn toàn lực logistics để xây dựng các trung tâm logistics loại I tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các trung tâm logistics loại II tại khu vực Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ...

  Như vậy có thể thấy, trong tương lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ đóng vai trò đô thị chủ chốt của quốc gia mà còn là đầu mối lớn của logistics toàn quốc.

  Ở nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ, Thủ tướng chính phủ khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: Ngành dệt may, ngành da giầy, ngành đồ gỗ, ngành nông sản - thực phẩm; ngành cơ khí - chế tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Đồng thời, kế hoạch cũng khuyến khích một số khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng hình mẫu khu công nghiệp dựa trên nền tảng logistics; tích hợp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và các ngành dịch vụ khác; hỗ trợ xây dựng những tập đoàn mạnh về logistics, tiến tới đầu tư ra nước ngoài và xuất khẩu dịch vụ logistics;...

  Cuối cùng, với nhóm nhiệm vụ phát triển thị trường dịch vụ logistics, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics, kế hoạch dự kiến rằng ngành logistics cần thu hút nguồn hàng từ các vùng lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam đi các nước và ngược lại. • Việt nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics, nhưng thật khó khăn vì hiện nay 80% thị phần cung cấp dịch vụ logistics tại VN là do nước ngoài thực hiện.


 • administrators

  Kế hochj này chung quá.
  Phải có Uỷ ban hoặc trung tâm phát triển.
  Có nghiên cứu và tham mưu mới có thể có đc kế hoạch tốt .


Log in to reply