Vận tải container biển nội địa Bắc Nam • Tôi có 1 số slot để vận chuyển hàng hóa đường biển nội địa Bắc Nam
  Cont 20 và 40'
  Một số hãng vận chuyển như VCSC, Vosco, Biển Đông, Inlaco, Hải An.
  50 TEUs / tháng.
  Dịch vụ chuyên nghiệp.
  Nhận Door to Door services.