Các quy hoạch về vận tải, logistics, chuỗi cung ứng và giao thông ở Việt Nam hiện nay • Dường như có một số chính sách đang đẩy mạnh hệ thống giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng về cảng biển, bến bãi, hàng không, đường sắt,, nhưng dường như có gì đó chưa chuẩn xác, còn manh mún và thậm chí lợi ích cục bộ địa phương dẫn đến nguồn lực bị phân tán, không có các đầu tàu dẫn dắt và vì thế phát triển vùng chậm và không thực sự hiệu quả.
  Đó là chiến lược mũi nhọn theo kiểu quả mít.
  Một chiến lược rất dễ phạm phải sai lầm.
  Lí do:
  NGUỒN LỰC LÀ HỮU HẠN.
  Mời các cao nhân chia sẻ...