Thế hệ quản lí cũ có bắt kịp 4.0 - IoT - Block Chain?


 • administrators

  Công nghệ ngày càng phát triển.
  Theo bạn các nhà quản lí Việt có bắt kịp ko?
  Dường như các khái niệm đang trở nên quá xa .. • Tùy vào quản lí ở cty nào..
  Có những cty đã sẵn sàng. có cty 3.0 còn đang ngắc ngoải..
  Nhưng sức ép sẽ khiến bộ máy quản lí phải thay đổi để nhường chỗ cho những nhân tố mới ..


Log in to reply