Đề nghị xây dựng cảng trung chuyển biển nước sâu Hòn Khoai


  • administrators

    Ngày 22/9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị Chính phủ cho đầu tư dự án xây dựng cảng Hòn Khoai thành cảng nước sâu trung chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa, nhiên liệu và than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực ĐBSCL.

    Dự kiến, cảng có khả năng đón tàu qui mô có trọng tải 250.000 tấn ra vào cảng.
    Tỉnh Cà Mau xin Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung cảng Hòn Khoai vào danh mục dự án PPP (đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công - tư) và hỗ trợ tỉnh Cà Mau 250 tỷ đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

    Nguồn: DDVT.VN


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.