Xu hướng phát triển vận tải đường biển • Xu hướng phát triển vận tải đường biển
  Nếu như khoảng 10 năm trước đây vận tải nước ta vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể thì những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực khá lớn. Đặc biệt là trong phương thức vận chuyển đường biển. Bất kể là về quy mô và chất lượng đều đã có những thay đổi mạnh mẽ.
  Điển hình nhất chúng ta có thể thấy được đó là sự phát triển mạnh mẽ xuất nhập khẩu hàng hóa. Có thể nói 80% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu hiện nay đều do phương thức này nắm giữ. Sự phát triển mạnh mẽ của xuất khẩu đã cho thấy rằng ngành vận chuyển đường biển ở nước ta đã thay đổi đáng kể mới có thể có được thành quả ấy.
  alt text • Chẳng thấy xu hướng đâu?
  Không biết là xu hướng gì vậy?
  Tốt hay xấu?
  Vân vân


Log in to reply