Tại sao quản trị chuỗi cung ứng quan trọng ? • Quản trị chuỗi cung ứng ( Supply Chain Management – SCM ) là một yếu tố quan trọng cho việc điều hành hiệu quả. SCM có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng, sự thành công của công ty, không những trong vấn đề về xã hội ví dụ như trong lĩnh vực y tế, giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác, phát triển văn hóa mà còn trong quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

  alt text
  Do SCM đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức, vì thế người sử dụng lao động luôn mong muốn tìm kiếm nguồn nhân lực có lượng kiến thức và những kỹ năng phong phú về SCM.

  SCM thì cần thiết trên toàn cầu.

  Về căn bản, thế giới là một chuỗi cung ứng lớn. Quản trị chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nhiều vấn đề lớn, bao gồm cả sự phát triển nhanh chóng của các tập đoàn đa quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược, sự mở rộng toàn cầu và tìm nguồn cung ứng, biến động giá khí đốt và các vấn đề môi trường, mỗi vấn đề này ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược và những điểm mấu chốt của công ty. Do những xu hướng này, quản trị chuỗi cung ứng là một nguyên tắc kinh doanh quan trọng nhất trên thế giới hiện nay.


 • administrators

  Không thấy tầm quan trọng đâu hả thớt ???