Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh mới nhất và cách học  1. Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh là gì?
   Muốn học và nắm được hết bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, thì trước tiên bạn cần biết động từ bất quy tắc là gì. Động từ bất quy tắc bao gồm tất cả các từ không tuân theo quy tắc thông thường. Thông thường khi muốn chuyển một động từ sang quá khứ hay quá khứ phân từ thì ta chỉ cần thêm -ed ở cuối như ví dụ dưới đây.

  tìm hiểu định nghĩa động từ bất quy tắc

  Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

  • I work. (tôi làm việc.)

  • I worked. (tôi đã làm việc.)

  • He smiles. (anh ấy cười.)

  • He smiled. (anh ấy đã cười.)

  Còn động từ bất quy tắc lại không cấu tạo theo mô hình thêm -ed, tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận ra chúng vì chúng có dạng quá khứ và quá khứ phân từ rất khác so với dạng nguyên thể.

  Dưới đây là ví dụ vieclam123.vn đưa ra để bạn hình dung cụ thể hơn:

  • I write – I wrote – I had written.

  • He builds – he builts – he had built.

  Bên trên là dạng quá khứ và quá khứ phân từ của các động từ write (viết) và build (xây dựng). Như các bạn đã thấy, dạng quá khứ và quá khứ phân từ của hai động từ bất quy tắc này rất khác so với dạng nguyên thể của chúng và dĩ nhiên, chúng cũng không tuân theo nguyên tắc thêm – ed vào cuối mỗi từ.
  Xem thêm bảng động từ tại: https://vieclam123.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-trong-tieng-anh-b215.html


Log in to reply