phần mềm kế toán ANA hiện nay đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng và lựa chọn trong sự phát triển của doanh nghiệp • #1
  Phần mềm kế toán online ANA (ANA ONLINE) là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán – quản trị. E-ANA 9.0 là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức.

  ANA-ONLINE với khả năng linh hoạt, hoạt động trên nền tảng website quen thuộc, dễ sử dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.

  ❖ Các Phân hệ chính trong phần mềm:
  • Module Chứng từ kế toán
  • Module Vật tư • Module Giá thành
  • Module Xử lý số liệu
  • Module Tra cứu
  • Module Danh mục
  • Module Báo cáo
  • Module Số dư
  • Module Hệ thống
  Phần mềm kế toán doanh nghiệp ANA ONLINE có các chức năng hỗ trợ cả ba khâu chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ  kiểm tra số liệu  thực hiện các tính toán cần thiết đến  xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị) , ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiện tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.


Log in to reply