Oản Tài Lộc Cô Tâm  • Khi dâng lễ oản tài lộc tại các bản đền, bạn cần để ý tới vị thánh được thờ chính tại ngôi đền đó là ai để chọn oản cho đúng. Oản tài lộc được làm đa dạng thiết kế cùng màu sắc không phải chỉ để thu hút khách hàng mà bởi mỗi vị thánh có mỗi đặc điểm khác nhau lại có màu sắc đại diện khác nhau, ví dụ như oản lễ cô chín có màu hồng, oản lễ cô bơ có màu trắng. Nếu như chỉ cúng lễ quanh oản thông thường bọc giấy kiếng sẽ không mang nhiều mức ý nghĩa cầu khấn. Nên lựa chọn quanh oản được trang trí tỉ mỉ có đầu tư như Oản Cô Tâm đang làm để thể hiện sự thành tâm của mình nhất.


Log in to reply