Thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2011-2016 và cập nhật 3 tháng đầu năm 2017 • Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm gần đây luôn ở trạng thái xuất siêu của Việt Nam sang thị trường này.

  Cụ thể, trong năm 2011 tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 2,84 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 2,41 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Cămpuchia là gần 430 triệu USD và thặng dư thương mại 1,98 tỷ USD. Đến năm 2013, xuất siêu hàng hóa từ Việt Nam sang quốc gia này đã đạt mức kỷ lục 2,4 tỷ USD, chiếm đến 83% tổng trị giá xuất khẩu của nước ta sang Campuchia. Tuy nhiên, mức thặng dư này đã suy giảm dần và chỉ đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2016.

  Trong thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong nội khối ASEAN, Campuchia đứng vị trí thứ 6 về xuất khẩu và thứ 7 về nhập khẩu trong năm 2016. Mặc dù là một nước láng giềng kề cận nhưng hoạt động giao thương hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu với nước này trong nhiều năm qua chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam (chỉ khoảng 1,1% đến 1,2%).

  Số liệu mới nhất cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng từ đầu năm 2017 là 1,08 tỷ USD trong đó xuất khẩu là 640 triệu, giảm 19,6% so với cùng thời gian năm 2016, trong khi đó nhập khẩu là 446 triệu, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2016.

  Biểu đồ 1: Thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2011-2016

  Nguồn: Tổng cục Hải quan

  Về xuất khẩu: tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Campuchia là khá tốt trong các năm 2012, 2013 nhưng lại giảm nhẹ trong những năm tiếp theo.

  Trong năm 2016, Campuchia là thị trường xếp thứ 23 trong khoảng hơn 200 thị trường xuất khẩu của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu là 2,2 tỷ USD, giảm 8,6% so với năm 2015 và chỉ chiếm 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang tất cả các thị trường. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Campuchia vẫn là: xăng dầu, sắt thép, sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm dệt may, …

  Campuchia là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu xăng dầu và sắt thép từ Việt Nam trong năm 2016 (tương ứng chiếm 36,7% và 18,2% kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này của Việt Nam). Lượng xuất khẩu xăng dầu các loại sang Campuchia trong năm 2016 đạt 667 nghìn tấn, tăng 5,1%. Tuy nhiên do giá xuất khẩu giảm nên trị giá xuất khẩu mặt hàng này chỉ đạt gần 293 triệu USD, giảm mạnh 21,2% so với năm 2015. Tiếp theo đó là nhóm hàng sắt thép (lượng 655 nghìn tấn, trị giá 307 triệu USD, giảm lần lượt 9% và 20%); hàng dệt may: 244 triệu USD, tăng 19,2%; nguyên phụ liệu dệt may da giày: 152 triệu USD, tăng 4,2%; sản phẩm từ chất dẻo: 97 triệu USD, giảm 5,8% so với năm 2015 ...

  Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam sang Campuchia trong năm 2016

  Stt Mặt hàng T rị giá (triệu USD) Tỷ trọng (%) Trong tổng
  kim ngạch XK
  sang Camphuchia

                                                          Trong tổng kim ngạch từng mặt hàng 
                                                            XK của Việt Nam
  

  1 Sắt thép các loại 307 14,0 15,1

  2Xăng dầu các loại 293 13,3 35,2

  3 Hàng dệt, may 244 11,1 1,0

  4Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 152 6,9 10,2

  5Sản phẩm từ chất dẻo 97 4,4 4,4

  6Thức ăn gia súc và nguyên liệu 94 4,3 16,0

  7Phân bón các loại 80 3,7 38,3

  8Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 75 3,4 0,7

  9 Sản phẩm từ sắt thép 68 3,1 3,4

  10 Sản phẩm hóa chất 53 2,4 6,9

                                   ​ Nguồn: Tổng cục Hải quan
  

  Về nhập khẩu: Campuchia là thị trường xếp vị trí thứ 22 cung cấp hàng hoá cho các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2016 với tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ thị trường này là 726 triệu USD, giảm mạnh 23,3% so với năm 2015. Xét trong nội khối ASEAN thì kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Campuchia vào Việt Nam xếp thứ 6 (cao hơn nhập khẩu từ Lào, Myamar và Brunei) và chiếm 3% trị giá nhập khẩu hàng hoá từ tất cả các nước ASEAN vào Việt Nam.

  Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam có nguồn gốc từ Campuchia trong năm qua bao gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ: 182 triệu USD, giảm 52,7%; hạt điều: 114 triệu USD; giảm 14,4%; cao su: 84 triệu USD tăng 9%; đậu tương: 23 triệu USD, giảm 10,7% so với năm 2015.

  Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng chính của Việt Nam có xuất xứ từ Campuchia trong năm 2016

  Stt

  Mặt hàng

  Trị giá

  (Triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  Trong tổng
  kim ngạch NK từ Camphuchia

  Trong tổng kim ngạch từng mặt hàng NK của Việt Nam

  1

  Gỗ và sản phẩm gỗ

  182

  25.1

  9.9

  2

  Hạt điều

  115

  15.8

  6.9

  3

  Cao su

  84

  11.6

  12.2

  4

  Đậu tương

  23

  3.1

  3.4

                                        Nguồn: Tổng cục Hải quan


 • Có thêm các thông tin chi tiết về đặc điểm thị trường Campuchia không nhỉ/
  Các cửa khaur tiếp giáp có thể xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia là gì?
  Và có những quy chế riêng biệt f=gì không?


Log in to reply