5/8 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng 2 con số • Nhiều nhóm hàng nông sản xuất khẩu lấy lại được đà tăng trưởng ấn tượng trong tháng 3 với tốc độ lên đến 2 con số như hạt điều, sản và sản phẩm, rau quả...
  Đây là thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động xuất khẩu trong tháng 3 vừa được Tổng cục Hải quan công bố.
  alt text

  Trong 8 nhóm hàng chính thuộc lĩnh vực nông sản được Tổng cục Hải quan thống kê và công bố định kỳ (rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su) có 5 nhóm hàng tăng trưởng đến 2 con số so với tháng 2/2020 trước đó.

  Hạt điều có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất khi đạt sản lượng 43.944 tấn, trị giá 309,2 triệu USD, tăng 68,4% về sản lượng và 67% về trị giá.

  Tiếp theo là, sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 332.727 tấn, trị giá 116 triệu USD, tăng 47,4% về sản lượng và 63,6% về trị giá.

  3 nhóm hàng tăng trưởng cao còn lại là: Hạt tiêu đạt 40.297 tấn, trị giá 83 triệu USD, tăng 57,4% về lượng, 45,6% về trị giá; rau quả đạt 361,6 triệu USD, tăng 42,5%; gạo đạt 591.407 tấn, trị giá 271,5 triệu USD, tăng 11,1% về sản lượng, 14% về trị giá.

  Trong khi đó, cà phê sụt giảm về lượng nhưng tăng nhẹ về trị giá. Cụ thể, tháng 3, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 169.981 tấn, trị giá 294,8 triệu USD, giảm -2,2% về sản lượng, tăng 0,6% về trị giá.

  2 nhóm hàng còn lại có tăng trưởng âm.

  Trong đó, chè đạt 9.277 tấn, trị giá hơn 13 triệu USD, giảm -1,8% về sản lượng và giảm 2,8% về trị giá.

  Cao su có mức giảm mạnh nhất so với tháng 2/2020 khi chỉ đạt 60.562 tấn, trị giá 87 triệu USD, giảm 21,8% về sản lượng, giảm 23,2% về trị giá.

  Tính chung trong tháng 3, kim ngạch 8 nhóm hàng nêu trên đạt 1,62 tỷ USD, tăng 32,1% so với tháng 2/2020, qua đó đưa tổng kim ngạch cả quý I đạt 3,98 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ 2019.

  Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 với kim ngạch đạt 1,15 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.

  Các thị trường tiếp theo là thị trường EU đạt 684 triệu USD, tăng 5,5%; Hoa Kỳ đạt 402 triệu USD, tăng 7%...