Vận chuyển tàu rời quốc tế , vận chuyển hàng hóa thiết bị đường biển bằng tàu rời • Vận chuyển hàng hóa các loại đường biển quốc tế bằng tàu rời.
  Có đội tàu từ 6000-3 vạn tấn
  Vận chuyển các tuyến Đông Nam Á và châu Á
  Vận chuyển các loại hàng hóa máy móc thiết bị. vật liệu xây dựng
  LH
  VNLL
  0975145079

  #vanchuyenduongbien #vanchuyentauroi
  #vanchuyenquocte #vanchuyencontainer #dichvulogistics
  #thutuchaiquan