Đề xuất bỏ chế độ cấp phép, cho phép DN được xuất khẩu khẩu trang y tế không hạn chế số lượng • Liên quan tới vấn đề xuất khẩu khẩu trang, tại cuộc họp thường trực Chính phủ vào chiều nay, 28/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã đề xuất phương án bỏ chế độ cấp giấy phép và cho phép DN được XK khẩu trang y tế mà không hạn chế số lượng, không bị ràng buộc về điều kiện XK .
  Theo đại diện Ban Chỉ đạo, căn cứ diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong nước, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp để bảo đảm cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước.
  Cũng theo báo cáo cáo của Ban Chỉ đạo, hiện nay có tình trạng các DN Trung Quốc tiến hành thu gom khẩu trang, nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế của Việt Nam, nếu không quản lý tốt khi dịch bệnh bùng phát trở lại sẽ dẫn tới việc thiếu hụt khẩu trang y tế.

  Do vậy Bộ Y tế sẽ yêu cầu các công ty sản xuất khẩu trang y tế khi XK phải thực hiện cam kết cung cấp khẩu trang cho nhu cầu trong nước khi được yêu cầu và đảm bảo chất lượng khẩu trang theo yêu cầu nước NK.

  Về vấn đề XK khẩu trang y tế, vừa qua Bộ Công Thương đề nghị duy trì chế độ cấp phép XK khẩu trang y tế. DN được cấp phép được XK không hạn chế.

  Về việc đảm bảo khẩu trang sử dụng trong phòng chống dịch, theo kế hoạch được duyệt mua 60 triệu chiếc khẩu trang y tế đáp ứng cho tình huống 10.000 người mắc, đến nay Ban Chỉ đạo đã mua 10,36 triệu chiếc (với giá từ 800-1.200 VNĐ/chiếc) và tiếp nhận viện trợ 35 triệu chiếc, tổng cộng 45,36 triệu chiếc, còn lại 14,64 triệu chiếc đang tiếp tục được mua để đảm bảo số lượng theo kế hoạch.

  Trong số 45,36 triệu chiếc đã có, hiện đã xuất cấp 4,8 triệu chiếc cho một số Bộ, ngành Trung ương để thực hiện công tác cách ly, xuất cấp cho một số cơ sở y tế thuộc Trung ương quản lý, một số địa phương để phòng, chống dịch.

  Qua khảo sát nhanh về tình hình mua khẩu trang của một đơn vị, địa phương, đến nay cơ bản việc mua khẩu trang đã thuận lợi hơn, tuy nhiên có hiện tượng một số đơn vị cần mua khẩu trang gọi điện đến DN theo số điện thoại DN cung cấp thì không gọi được, hoặc được trả lời là hết hàng.

  Về giá cả, với các đơn vị đã mua được khẩu trang thì mức giá cũng cao, khoảng 2.000- 2.400đ/chiếc (trước đây khi chưa có dịch thường ở mức 600-900đ/chiếc).