Xin tư vấn khai báo hóa chất ạ  • Em mới làm về Logistics mà Công ty bạn em chuẩn bị nhập chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại, 420ml/chai. Thành phần gồm các hóa chất A, B, C, D. Trong đó có hóa chất A nằm trong danh mục phải khai báo hóa chất. Như vậy mình có phải khai báo hóa chất cho hóa chất A không vậy? Cả nhà tư vấn giúp em với, em cám ơn.  • Nếu hóa chất của bạn thuộc danh mục phải khai báo hóa chất thì bạn phải làm khai báo hóa chất cho chất đó


Log in to reply