Áp mã HS cho cuộn Nhôm W558 dày 0.8mm  • Các lão chỉ giáo giúp hạ với: mặt hàng cuộn nhôm W558 dày 0.8mm (số lượng: 700m), Hạ đang phân vân không biết áp vào mã nào HS: 76069200 VÀ 7210 7010. Các lão chỉ giáo giúp hạ với ạ, cám ơn các lão nhiều.


Log in to reply