Vận chuyển đường biển quốc tế, tàu 10K -30K tấn các tuyến Trung Quốc , Asean , Ấn Độ