Phần mềm phát hành vận đơn Freight Forwarder  • Phần mềm vận tải Winta Logistics được thiết kế các form nhập liệu theo chuẩn của vận tải đường biển (Sea), vận tải đường hàng không (Air). Các mẫu bill sẽ do Winta thiết kế để in các thông tin lên Bill có sẵn do khách hàng đặt in hoặc mẫu Bill do Winta thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

    Xem chi tiết >> Phần mềm phát hành vận đơn Freight Forwarder  • @winta said in Phần mềm phát hành vận đơn Freight Forwarder:

    Phần mềm vận tải Winta Logistics được thiết kế các form nhập liệu theo chuẩn của vận tải đường biển (Sea), vận tải đường hàng không (Air). Các mẫu bill sẽ do Winta thiết kế để in các thông tin lên Bill có sẵn do khách hàng đặt in hoặc mẫu Bill do Winta thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

    Xem chi tiết >> Phần mềm phát hành vận đơn Freight Forwarder

    liên hệ tư vấn: 0987 035 532 Mis Ngọc Thơ - 0932 438 905 ( Mr Hùng)


Log in to reply