Tốc độ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn chậm • Nguyên nhân do lực lượng bốc xếp bên phía Trung Quốc rất ít vì đang phòng chống dịch COVID-19 và chợ cư dân biên giới chưa hoạt động.

  Một số cửa khẩu khác như Cốc Nam, Ga Đồng Đăng không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu. Hai cửa khẩu đang tồn khoảng 22 xe chờ thông quan xuất nhập khẩu.

  Bộ Công Thương đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh chưa sôi động, chậm lại và nhiều hàng tồn là do lực lượng bốc xếp phía Trung Quốc rất ít vì đang phòng chống dịch.

  Cạnh đó, tại Tân Thanh cũng chưa khôi phục hình thức trao đổi cư dân biên giới. Trong khi đó, các xe còn tồn tại cửa khẩu chủ yếu là mua bán theo hình thức trao đổi cư dân biên giới, chưa có hợp đồng giao dịch mua bán nên vẫn chưa xuất được sang.

  Tại tỉnh Lào Cai hiện cũng đang còn 200 xe chờ xuất. Cửa khẩu Móng Cái (Bắc Luân 2) đã xuất khẩu được tám xe.

  Tại tỉnh Hà Giang, Cục Thương vụ châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam đã thông báo chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới, áp dụng luôn từ hôm nay, 24-2.

  Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/toc-do-thong-qua...


Log in to reply