Ngoài ra còn sửa đổi bổ sung liên quan Ô tô, điện lực, hóa chất, phân bón, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp, An toàn thực phẩm, rượu, thuốc lá,...  • HÓA CHẤT ngon nè!

    Ngoài ra còn sửa đổi bổ sung liên quan Ô tô, điện lực, hóa chất, phân bón, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp, An toàn thực phẩm, rượu, thuốc lá,...

    Hiệu lực 22/3/2020

    Link full NĐ 17/2020/NĐ-CP: