Phần mềm quản lý vận tải Winta Logistics (Forwarder, Logistics) • Giới thiệu phần mềm quản lý vận chuyển Winta Logistics quản lý ngành vận tải quốc tế sử dụng cho các các doanh nghiệp hoạt động giao nhận vận chuyển quốc tế (Freight Forwarder, Logistics), các công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm Logistics vận chuyển quốc tế là một phân hệ nằm trong Winta Logistics.

  Phần mềm quản lý Winta Logistics được áp dụng cho

  • Vận tải đường bộ (Xe tải, xe Container, xe hành khách,...)
  • Vận tải đường thủy (đường biển, đường sông)
  • Vận tải đường hàng không
  • Vận tải đường sắt
  • Vận tải đa phương thức
  • Vận tải quốc tế (Freight Forwarder)
  • Dịch vụ khai hải quan thuê
  • Dịch vụ cho thuê kho bãi
  • Dịch vụ quản lý xuất nhập Container
  • Dịch vụ Logistics khác

  I. NGHIỆP VỤ LOGISTICS (CUSTOMS, SHIPPING, LOGISTICS)
  1. Danh mục
  • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
  • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
  • Các danh mục khác.

  2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập
  • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
  • Tờ khai hải quan nhập khẩu
  • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
  • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
  • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
  • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
  • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
  • …………

  3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất
  • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
  • Booking confirmation, Shipment
  • Tờ khai hải quan xuất khẩu
  • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
  • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
  • Phát hành House Bill Of Lading
  • Xuất Shipping Advice
  • Xuất Cargo Manifest
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • ………..

  4. Quản lý phân hệ Sale
  • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
  • Làm báo giá/hợp đồng
  • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
  • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP
  • Hướng dẫn làm hàng
  • Chăm sóc khách hàng

  5. Quản lý bộ phận làm chứng từ
  • Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
  • Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
  • Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

  6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics
  • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
  • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
  • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
  • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
  • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

  1. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị
   • Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
   • Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
   • logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

  II. PHÂN HỆ VẬN TẢI (TRUCKING)
  • Các danh mục liên quan
  • Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ
  • Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình
  • Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.
  • Quản lý sửa chữa, bảo hành
  • …………. Chi tiết

  III. PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
  • Thông tin về hồ sơ lý lịch
  • Quản lý tuyển dụng
  • Thông tin đào tạo
  • Điều chuyển lao động
  • Quản lý thời gian
  • Khen thưởng kỷ luật
  • Chấm công
  • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
  • Quản lý Bảo hiểm
  • Quản lý thuế TNCN
  • Quản lý danh mục dùng chung
  • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
  • …………. Chi tiết

  IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị
  • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
  • Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
  • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
  • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
  • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
  • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
  • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
  • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước
  • Bút toán kế toán tổng hợp
  + Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý
  + Liên kết hóa đơn điện tử
  • Lên sổ kế toán
  • Tất cả các chứng từ đều được hạch toán tự động một lần trên cùng một dữ liệu. Kế toán không cần phải tốn thời gian nhập liệu lại.
  • Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính
  • Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • …………. Chi tiết

  Xem chi tiết : Tại đây

  Thông tin liên hệ
  Công ty Cổ phần Winta
  158 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
  Hotline : 19007202 - 0932438905
  Website: www.winta.com.vn
  Email : info@winta.com.vn


Log in to reply