Cần thuê kho tại Quận 7 Hồ Chí Minh • Đối tác là công ty phân phối có nhu cầu thuê lâu dài 500 m2 kho
  Khu vực quận 7
  Hàng hóa là hàng nhựa và điện tử.
  Mục tiêu là phân phối đến các khách hàng
  Liên hệ
  0975145079
  #canthuekhobai #canthuekhoHochiminh


Log in to reply