SEAL NIÊM PHONG NHỰA • .

  • Với chiều dài thân dây nhiều kích thức từ 25cm đến 35 cm tạo sự tiên lợi khi niêm phong kho, niêm phong xe tải v..v..
  • Dòng Seal Niêm Phong Dây Rút Nhựa có diện tích mặt in số seri và Logo khá lớn có thể đáp ứng các yêu cầu in số seri bằng mã vạch.
  • Dòng Seal Niêm Phong Dây Rút Nhưa được thiết kế tối ưu, phù hợp cho niêm các dạng túi, bao chuyển phát nhanh, thùng đựng hàng và trong vận tải hàng hoá.
   .
   ☎️☎️ Liên hệ mua hàng: 0334.800.999 (Ms Huyền)
   Địa chỉ: CT1 Chung cư viện bỏng Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội
   .
   #Sealniemphonghang #Dayrutnhuaniemphonghang #Daithit #HLVina0334800999

Log in to reply