Incoterms 2020 có gì mới • Một số thay đổi đáng chú ý:

  1. DPU đổi thành DAT

  Trong Incoterms 2020 sẽ có sự xuất hiện của 1 quy tắc Incoterms mới đó là DPU (Delivered at Place Unloaded) thay thế cho quy tắc cũ DAT (Deliverd at Terminal).

  Đây là quy tắc duy nhất trong các quy tắc Incoterms mà yêu cầu người bán thực hiện nghĩa vụ dỡ hàng ra khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm giao hàng. Sự thay đổi chính của DPU so với DAT là việc địa điểm giao hàng không còn bị giới hạn tại 1 điểm tại Terminal hoặc các ga hàng hóa tại các cửa khẩu mà được mở rộng hơn thành bất kì địa điểm nào trên nước nhập khẩu mà 2 bên đã thỏa thuận.

  1. FCA được bổ sung việc phát hành vận đơn từ người vận tải nhận hàng đầu tiên

  Có một điểm mới mà được bổ sung vào FCA Incoterm 2020 so với các bản cũ là việc người mua có thể cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation. Sau đó người chuyên chở này sẽ đưa hàng tới cảng quốc tế để có thể chuyển hàng sang nước của người mua. Việc này phát sinh là do với FCA thì người bán sẽ giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Nếu hai bên mua bán theo Tín dụng thư L/C thì sẽ gặp một số rắc rối trong việc thanh toán khi đòi hỏi vận đơn On board từ phía ngân hàng. Chính vì việc này, theo FCA Incoterms 2020 thì nếu trong hợp đồng có quy định, người mua sẽ hướng dẫn người chuyên chở đến lấy hàng và sau đó phát hành 1 vận đơn cho người bán để người bán có thể nhận được hàng. Đây được coi là một trong những sự thay đổi đáng kể nhất ở bản Incoterms mới này.

  1. Tại mục A9 và B9 sẽ liệt kê rõ ràng chi phí các bên phải chịu

  2. Tăng mức bảo hiểm bắt buộc đối với quy tắc CIP

  So với Incoterms 2010 chỉ là mức C mức thấp nhất thì hiện tại ở bản 2020 ICC đã quy định nâng mức bảo hiểm cho hàng hóa lên mức A hoặc bảo hiểm tương đương mức A là mức cao nhất cho hàng hóa.

  1. Vận tải theo Incoterms 2020

  Các điều khoản: Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) và Delivered Duty Paid (DDP), được mở rộng thêm là việc bên vận chuyển hàng hóa không nhất thiết phải là bên thứ 3, mà có thể được vận chuyển bởi phương tiện vận chuyển của 1 trong 2 bên mua và bán.

  1. Về bảo mật thông tin

  Đối với bản incoterms 2020 được bổ sung thêm các quy định về bảo mật thông tin để tăng mức độ bảo vệ lợi ích của các bên tham gia. Các bên tham gia sẽ phải bảo mật các thông tin về hàng hóa, giá cả, các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

  Mặc dù chưa đi vào có hiệu lực, nhưng ta thấy rằng bản Incoterms 2020 đã có những điểm mới khá hay và chi tiết hơn so với bản cũ. Mong rằng Incoterms 2020 sẽ sớm được sử dụng rộng rãi.

  Chi tiết về các quy tắc của Incoterms 2020:

  EXW: http://mrhale.vn/incoterms-2020-exw/
  FCA: http://mrhale.vn/fca-incoterms-2020/
  FAS: http://mrhale.vn/fas-incoterms-2020/
  FOB: http://mrhale.vn/fob-incoterms-2020/
  CFR: http://mrhale.vn/cfr-incoterms-2020/
  CIF: http://mrhale.vn/cif-incoterms-2020/
  CPT: http://mrhale.vn/cpt-incoterms-2020/
  CIP: http://mrhale.vn/cip-incoterms-2020/
  DAP: http://mrhale.vn/dap-incoterms-2020/
  DPU: http://mrhale.vn/dpu-incoterms-2020/
  DDP: http://mrhale.vn/ddp-incoterms-2020/

  Các lưu ý khi sử dụng Incoterms:
  http://mrhale.vn/cac-luu-y-khi-su-dung-incoterms/

  Link tải Incoterms 2020 bản review free từ Shiphub:
  http://mrhale.vn/wp-content/uploads/2019/12/Incoterms-2020.pdf

  Các nguồn tham khảo: shiphub.co, internationalcommercialterms.guru


Log in to reply