VẬN ĐƠN CỦA NGƯỜI GIAO NHẬN (GOM HANG) • Trong vận chuyển hàng hoá bằng container, có 2 hình thức gửi hàng:
  Gửi hàng nguyên container (FCL-Full Container Load)
  Gửi hàng lẻ (LCL – Less than a Container Load)
  Nếu chủ hàng có đủ hàng để xếp nguyên 1 hay nhiều container thì họ sẽ gửi theo phương thức nguyên container. Sau khi giao hàng lên tàu tại cảng xếp, người chuyên chở hoặc đại lý của họ sẽ cấp cho người gửi hàng vận đơn đường biển (Master Ocean Bill of Lading, còn gọi là Master B/L hay Ocean B/L hay B/L). Phần này đã nói ở trên.
  Khi chủ hàng chỉ có những lô hàng lẻ, không đủ xếp đầy 1 container thì họ sẽ gửi hàng theo phương thức LCL.
  Nếu họ đăng ký vận chuyển trực tiếp với người vận chuyển đường biển thì sau khi nhận hàng để chuyên chở, người vận tải hoặc đại lý của họ sẽ cấp vận đơn theo mẫu của hãng tàu, trên đó ghi phương thức chuyên chở là LCL, có chữ ký và dấu của hãng tàu hoặc đại lý.
  Nhưng đa số chủ hàng gửi hàng thông qua các Công ty làm dịch vụ giao nhận vận tải gọi chung là đại lý giao nhận. Đại lý giao nhận nhận hàng của nhiều chủ hàng lẻ tại CFS (container freight station) và cấp cho từng chủ hàng vận đơn theo mẫu của họ gọi là House Bill of Lading, có chữ ký và dấu của chính đại lý giao nhận ấy. Những Công ty đại lý giao nhận là thành vỉên của Hiệp hội những người giao nhận quốc tế (FIATA) thì họ có thể dùng mẫu vận đơn của tổ chức này. Trên vận đơn có ghi rõ là FIATA Bill of Lading nhưng vẫn do họ ký và đóng dấu.
  Đại lý giao nhận đóng hàng của các chủ hàng lẻ vào container rồi thuê vận chuyển theo phương thức gửi nguyên container. Hãng tàu vận chuyển sẽ cấp cho đại lý giao nhận ở cảng xếp vận đơn đường biển (Ocean B/L) mà trên vận đơn ghi người gửi là đại lý giao nhận,
  Đại lý giao nhận ở cảng dỡ trình vận đơn đường biển gốc do hãng tàu cấp để nhận lệnh giao hàng, nhận nguyên container và rút hàng đưa vào CFS.
  Những người chủ hàng lẻ ở cảng dỡ trình vận đơn House B/L gốc cho đại lý giao nhận để lấy lệnh giao hàng (Lệnh giao hàng này do đại lý giao nhận cấp) và nhận hàng của mình tại CFS.


 • Global Moderator

  Cái này có thuộc mục Vận đơn đa phương thức không nhỉ?
  Mẫu vận đơn đa phương thức như thế nào?


Log in to reply