Dây rút nhựa niêm phong hàng hóa • Seal niêm phong nhựa

  • Với chiều dài thân dây nhiều kích thức từ 25cm đến 35 cm tạo sự tiên lợi cho khách hàng ứng
   dụng niêm phong nhiều tình huốn khác nhau như niêm phong kho, niêm phong xe tải v..v..
  • Dòng Seal Niêm Phong Dây Rút Nhựa có diện tích mặt in số seri và Logo khá lớn có thể đáp ứng
   các yêu cầu in số seri bằng mã vạch.
  • Dòng Seal Niêm Phong Dây Rút Nhưa được thiết kế tối ưu, phù hợp cho niêm các dạng túi, bao
   chuyển phát nhanh, thùng đựng hàng và trong vận tải hàng hoá.
   Hotline: 0334.800.999 (Ms Huyền)
   #Sealniêmphong #Sealrútnhựa #Sealnhựaniêmphonghàng

Log in to reply