Phần mềm Winta Logistics dành cho ngành vận tải quốc tế (Freight Forwarder, Logistics) • A. GIỚI THIỆU

  Phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận Winta Logistics là phần mềm được thiết kế và lập trình chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao nhận vận chuyển quốc tế, các công ty Forwarder, các công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm này tích hợp tất cả các phân hệ/chức năng nghiệp vụ nhằm phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa, trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp và mang tính kế thừa giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất đem lại sự hài lòng cho khách hàng của bạn và đúng với phương châm “Trao giải pháp nhận niềm tin” của công ty Winta.

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH WINTA LOGISTICS

  Giải pháp ERP cho ngành LogisticsCác phân hệ của phần mềm quản lý vận tải quốc tế Winta Logistics

  alt text

  I. NGHIỆP VỤ SHIPPING (FREIGHT FORWARDER, LOGISTICS)

  Phần mềm quản lý vận chuyển giao nhận quốc tế (Freight Forwarder) Winta Logistics được áp dụng cho

  • Vận tải đường bộ (Xe tải, xe Container, xe hành khách,...)
  • Vận tải đường thủy (đường biển, đường sông)
  • Vận tải đường hàng không
  • Vận tải đường sắt
  • Vận tải đa phương thức
  • Vận tải quốc tế (Freight Forwarder)
  • Dịch vụ hải quan thuê
  • Dịch vụ cho thuê kho bãi
  • Dịch vụ quản lý xuất nhập Container
  • Dịch vụ Logistics khác

  1. Danh mục

  Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
  Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
  Các danh mục khác.

  2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

  Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
  Tờ khai hải quan nhập khẩu
  Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
  Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
  Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
  E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
  Giấy báo hàng đến Arrival Notice
  Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
  …………

  3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

  Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
  Booking confirmation, Shipment
  Tờ khai hải quan xuất khẩu
  Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
  Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
  Phát hành House Bill Of Lading
  Xuất Shipping Advice
  Xuất Cargo Manifest
  Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  ………..

  4. Quản lý phân hệ sale

  Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
  Làm báo giá/hợp đồng
  Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
  Gửi Shipping Order cho bộ phận OP

  • Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

  5. Quản lý bộ phận làm chứng từ

  Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
  Quản lý chi phí (Tạm ứng tiền làm chứng từ, hoàn ứng)
  Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
  Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

  • Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

  6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics

  Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
  Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
  Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
  Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
  Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
  Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
  Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
  Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
  Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
  Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
  Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
  ……..và nhiều báo cáo quản trị khác
  * Có App ISO/Android dành cho người quản trị duyệt chứng từ và xem báo cáo

  7. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị

  Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
  Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
  logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

  II. PHÂN HỆ VẬN TẢI (TRUCKING)

  Các danh mục liên quan
  Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ
  Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình
  Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.
  Quản lý sửa chữa, bảo hành
  …………. Xem Chi tiết

  III. PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

  Thông tin về hồ sơ lý lịch
  Quản lý tuyển dụng
  Thông tin đào tạo
  Điều chuyển lao động
  Quản lý thời gian
  Khen thưởng kỷ luật
  Chấm công
  Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
  Quản lý Bảo hiểm
  Quản lý thuế TNCN
  Quản lý danh mục dùng chung
  Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
  …………. Xem Chi tiết

  IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

  Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
  Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
  Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
  Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
  Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
  Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
  Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
  Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước
  Bút toán kế toán tổng hợp
  + Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

     + Liên kết hóa đơn điện tử
  

  Lên sổ kế toán
  Tất cả các chứng từ đều được hạch toán tự động một lần trên cùng một dữ liệu. Kế toán không cần phải tốn thời gian nhập liệu lại.
  Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính
  Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  …………. Xem Chi tiết

  Đặc biệt : Thiết kế và lập trình theo yêu cầu đặc thù riêng của từng doanh nghiệp

  Đăng ký tư vấn, cài đặt miễn phí phần mềm Winta Logistics tại đây


Log in to reply