XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN VÀ THAM VẤN GIÁ MỘT LẦN. • XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN VÀ THAM VẤN GIÁ MỘT LẦN.

  1.ĐIỀU KIỆN:

  • HÀNG HÓA LẦN ĐẦU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.
  • HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ SỰ THAY ĐỔI LỚN, BẤT THƯỜNG SO VỚI TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐANG THỰC HIỆN.
  • HÀNG HÓA ĐƠN LẺ.
  • HÀNG HÓA ĐẶC THÙ KHÔNG CÓ GIÁ ĐỂ SO SÁNH.

  1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

  2.1. DOANH NGHIỆP:

  • NỘP ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21/01/2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ.

  2.2. TỔNG CỤC HẢI QUAN:

  • TRONG THỜI HẠN 30 NGÀY (60 NGÀY NẾU PHỨC TẠP) TỔNG CỤC HẢI QUAN SẼ TRẢ LỜI BẰNG VĂN BẢN.
  • VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ TRONG THỜI HẠN 3 NĂM NẾU MỨC GIÁ VẪN ỔN ĐỊNH, KHÔNG CÓ BIẾN ĐỘNG.

  MỤC TIÊU CỦA NGHIỆP VỤ THAM VẤN 1 LẦN

  § HẠN CHẾ THAM VẤN TRÀN LAN.
  § KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CÓ MỤC TIÊU.
  § GIẢM BỚT ÁP LỰC CHO CÔNG CHỨC.
  § TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP CHẤP HÀNH TỐT PHÁP LUẬT HẢI QUAN, SỐ THU LỚN.
  § TẬP TRUNG KIỂM TRA CÁC LÔ HÀNG GIÁ THẤP ĐỂ BẢO VỆ CÁC DOANH NGHIỆP LÀM ĂN CHÂN CHÍNH.

  ĐIỀU KIỆN:

  MỨC GIÁ KHAI BÁO KHÔNG THAY ĐỔI HOẶC ĐÃ TỪNG
  THAM VẤN & CÓ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ

  KHÁI NIỆM MỨC GIÁ KHÔNG THAY ĐỔI:

  • Có cùng nhà sản xuất, người xuất khẩu;
  • Có cùng mức giá giao dịch (đã thỏa thuận, ghi trên hợp đồng và hóa đơn); cùng phương thức thanh toán;
  • Có cùng cấp độ số lượng -cấp độ thương mại (căn cứ cấp độ số lượng mà nhà sản xuất, người xuất khẩu chào bán công khai và quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính);
  • Có cùng điều kiện vận chuyển từ nước xuất khẩu đến Việt Nam;
  • Gía thị trường của hàng hóa giống hệt không có biến động trong thời gian sử dụng Thông báo tham vấn một lần, sử dụng nhiều lần.

  THỜI HẠN SỬ DỤNG THÔNG BÁO 1 LẦN:

  • Về nguyên tắc được áp dụng trong thời hạn quy định tại các
  phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư
  số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

  NGUỒN TÀI LIỆU: DIALOGUE CONFERENCE - HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF CUSTOMS AND BRISTISH BUSINESS COMMUNITY. DATE: SEP., 26TH 2019