Dịch vụ vận tải 2 chiều • Công ty em chuyên nhận vận tải 2 chiều.
  Đã có kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá cho các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…
  Quy trình làm việc rất chuyên nghiệp.
  A/C có nhu cầu Alo em ạ.

  VIET YEUNG LOGISTICS .,JSC
  HA NOI OFFICE: RM 403, 4 TH FLOOR, OCEAN PARK BUILDING, NO 1 DAO DUY ANH STR., DONG DA DIST ., HA NOI., VIET NAM
  Tel : (+84) 0981.516219 ( Mr.Nam)
  Fax : (+84) 024.73038898
  Email: namchee.vn@gmail.com
  Website: www.vyl.vn


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.