Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng • Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.
  alt text
  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

  HS CODE : 9018 9090 ( NK 0%, VAT 5%)

  • CHÚ Ý : Hàng phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế:
  • Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị Y tế;

  • Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

  1. PHÂN LOẠI : B ( C )
  2. THỦ TỤC HẢI QUAN :
   – BẢN PHÂN LOẠI ( Nghị định số 36/2016/NĐ-CP)
   – Giấy phép nhập khẩu theo thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị Y tế.
   – BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ :

  +Invoice (Hóa đơn thương mại)

  +Packing List (Phiếu đóng gói)

  +TỜ KHAI

  • CATALOGUE

  • Vận đơn ( Bill of Lading )

  • Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc ( Certificate of Origin – nếu có )

  1. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn

  Mrs Hiền: 0943 201 313 _ thuhien.ttgd@mail.com • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn

  Mrs Hiền: 0943 201 313 _ thuhien.ttgd@mail.com • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ :

  +Invoice (Hóa đơn thương mại)

  +Packing List (Phiếu đóng gói)

  +TỜ KHAI
  CATALOGUE
  Vận đơn ( Bill of Lading )
  Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc ( Certificate of Origin – nếu có )
  CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% ) • THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

  HS CODE : 9018 9090 ( NK 0%, VAT 5%)
  CHÚ Ý : Hàng phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế:
  Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị Y tế;
  Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
  PHÂN LOẠI : B ( C )
  THỦ TỤC HẢI QUAN :
  – BẢN PHÂN LOẠI ( Nghị định số 36/2016/NĐ-CP)
  – Giấy phép nhập khẩu theo thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị Y tế. • Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ. • alt text • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy nội soi tai mũi họng vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn

  Mrs Hiền: 0943 201 313 _ thuhien.ttgd@mail.com