Thủ tục nhập khẩu máy huyết học • Thủ tục nhập khẩu máy huyết học đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.
  Căn cứ vào Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, máy huyết học thuộc loại A. Thiết bị y tế loại A là những thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp. Để nhập khẩu thiết bị y tế loại A, cần phải có giấy phân loại thiết bị y tế loại A ( Theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ).
  alt text
  1.Giấy phép phân loại thiết bị y tế loại A

  -Trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị có mức độ rủi ro thấp. Thủ tục và hồ sơ phân loại thiết bị y tế loại A quý công ty nộp trực tiếp về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế ( dmec.moh.gov.vn ), có thể nộp trực tuyến qua mạng hoặc nộp trực tiếp.

  -Thông thường thời hạn để có được chứng thư từ 2-3 tuần làm việc.

  1. Nhập khẩu thiết bị y tế loại A cần những chứng từ sau:

  -Giấy phân loại trang thiết bị y tế loại A ( Nghị định số 36/2016/NĐ-CP )

  -Giấy phép xác nhận của Bộ Y Tế để được áp dụng thuế suất VAT 5% (Thông tư số 24/2011/TT-BYT )

  -Hóa đơn thương mại ( Commercial Invoice )

  -Phiếu đóng gói ( Packing List )

  -Hợp đồng thương mại ( Sales contract )

  -Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc ( Certificate of Origin – nếu có )

  -Vận đơn ( Bill of Lading )

  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy huyết học vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs Hiền: 0943.201.313 – thuhien.ttgd@gmail.com • Nhập khẩu thiết bị y tế loại A cần những chứng từ sau:

  -Giấy phân loại trang thiết bị y tế loại A ( Nghị định số 36/2016/NĐ-CP )

  -Giấy phép xác nhận của Bộ Y Tế để được áp dụng thuế suất VAT 5% (Thông tư số 24/2011/TT-BYT )

  -Hóa đơn thương mại ( Commercial Invoice )

  -Phiếu đóng gói ( Packing List )

  -Hợp đồng thương mại ( Sales contract )

  -Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc ( Certificate of Origin – nếu có )

  -Vận đơn ( Bill of Lading ) • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy huyết học vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs Hiền: 0943.201.313 – thuhien.ttgd@gmail.com • Thủ tục nhập khẩu máy huyết học đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.
  Căn cứ vào Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, máy huyết học thuộc loại A. Thiết bị y tế loại A là những thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp. Để nhập khẩu thiết bị y tế loại A, cần phải có giấy phân loại thiết bị y tế loại A ( Theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ). • Giấy phép phân loại thiết bị y tế loại A

  -Trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị có mức độ rủi ro thấp. Thủ tục và hồ sơ phân loại thiết bị y tế loại A quý công ty nộp trực tiếp về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế ( dmec.moh.gov.vn ), có thể nộp trực tuyến qua mạng hoặc nộp trực tiếp. • Thủ tục nhập khẩu máy huyết học đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.