Số nhận dạng tàu biển IMO • Đối với hoạt động hàng hải quốc tế, việc nhận biết một con tàu quan trọng nhất là số IMO, sau đó mới kể đến tên tàu, số trọng tải, kích thước… Số IMO để có thể kiểm tra vị trí hiện tại của tàu, lịch sử con tàu đó, chất lượng con tàu đó như thế nào. Vậy thì số IMO là gì?

  Dưới đây là một số thông tin chung tổng hợp từ IMO và Wikipedia được lược dịch để phục vụ các bạn quan tâm.

  0_1507694292620_imo.jpg
  Số IMO là một chuỗi ký tự xác định phân cấp của Tổ chức Hàng hải quốc tế cho một tàu, nhằm mục đích nhận diện để tăng cường “an toàn hàng hải, và công tác phòng chống ô nhiễm và tạo thuận lợi cho công tác phòng chống gian lận hàng hải”. Số IMO sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của con tàu, và sẽ không bao giờ được chỉ định lại cho bất kỳ chiếc tàu khác. Ví dụ: “IMO 1234567”.

  Định nghĩa

  Nó được tạo thành từ ba chữ cái “IMO” theo sau là 7 số như “IMO 1234567”. Những con số chỉ định nhận dạng này được tổ chức Lloyd’s – Fairplay ghi danh ngay từ khi chiếc tàu được xây dựng. Ví dụ, số IMO nhận dạng cho chiếc tàu Queen Mary 2 là IMO 9241061. Tổ chức đăng kiểm Lloyd’s Register – Fairplay (LRF) sẽ cung cấp cho các tàu số IMO và đây là cơ quan duy nhất đảm trách việc phân công và phê chuẩn những con số này. Các số được cấp từ cơ sở dữ liệu hàng hải toàn cầu duy trì bởi LRF và một vài tổ chức khác. LRF được chỉ định quản lý thay mặt cho Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

  Lịch sử

  Đề án số nhận dạng tàu IMO đã được giới thiệu vào năm 1987 thông qua việc áp dụng các nghị quyết A.600 (15), như một biện pháp nhằm tăng cường “an toàn hàng hải, và công tác phòng chống ô nhiễm và tạo thuận lợi cho công tác phòng chống gian lận hàng hải”. Mục tiêu của đề án là quy định mỗi tàu biển sẽ có cố định một con số để nhận diện. Con số sẽ không thay đổi dù tàu chuyển chủ hay thay đổi quốc tịch, cờ tàu và sẽ được chèn vào trong giấy chứng nhận của tàu.

  Từ 1/1/1996, số nhận dạng tàu IMO là bắt buộc đối với tàu chở khách có dung tích từ 100 GT và tàu chở hàng hóa có dung tích từ 300 GT trở lên, theo định trong Công ước SOLAS chương XI/3 được thông qua năm 1994.

  Trong hành hải, số IMO của tàu cũng thường được gọi là Mã Lloyds trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

  Phạm vi

  Số IMO được tạo thành từ ba chữ cái “IMO” theo sau là 7 số như “IMO 1234567”. Những con số chỉ định nhận dạng này được tổ chức Lloyd’s – Fairplay ghi danh ngay từ khi chiếc tàu được xây dựng, trừ các tàu sau đây:

  – Tàu hoạt động đánh săn bắt cá
  – Tàu không tự hành
  – Du thuyền
  – Tàu tham gia vào dịch vụ đặc biệt (ví dụ như tàu dẫn đường, tàu tìm kiếm cứu nạn)
  – Sà lan
  – Tàu hoạt động cả trên cạn và dưới nước
  – Phao nổi bến cảng và các cấu trúc phân loại một cách tương tự
  – Tàu chiến tranh và tàu chở quân sự
  – Tàu vật liệu gỗ

  Lloyd’s Register – Fairplay là cơ quan duy nhất để xác định và phân công một số IMO.

  Lloyd’s Register – Fairplay sẽ cung cấp từng số IMO tương ứng với từng tàu sau khi nhận được văn bản yêu cầu cấp số IMO.

  Thông tin liên hệ:

  LLOYD’S REGISTER – FAIRPLAY
  LOMBARD HOUSE
  3 PRINCESS WAY
  REDHILL
  SURREY RH1 1UP
  United Kingdom
  INTERNATIONAL
  FAX +44 1737 379040 TELEPHONE +44 1737 379043
  EMAIL: data-audit@lrfairplay.com or leslie.spurling@lrfairplay.com
  Bonus: Hướng dẫn cơ bản về xin cấp số nhận dạng tàu IMO từ Lloyd’s Register – Fairplay.
  Bạn có thể vào website http://www.imonumbers.lrfairplay.com đăng ký tài khoản miễn phí. Sau đó sẽ nhận được email kích hoạt tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Khi đăng nhập vào website này bạn có thể: kiểm tra số IMO, tải mẫu yêu cầu xin cấp số IMO hoặc xin cấp số IMO online.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.