Robot sẽ lấy đi những việc làm gì trong ngành logistics ,xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng?  • Robot sẽ lấy đi những việc làm gì trong ngành logistics ,xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng?
    Các công việc dường như càng đơn giản thì càng dễ bị tước mất.
    Thông quan điện tử, lấy lệnh điện tử chắc chả còn nghề " chạy lệnh"
    Các bạn nghĩ sao????
    Các vị trí khác thì ntn?