Logistics chịu ảnh hưởng của thương mại quốc tế. Nếu ta bị war với Trump thì ntn? Các bạn cho ý kiến ạ?  • Trade War Trung Mỹ sẽ là case study điển hình ..
    Có ai tóm tắt lại quá trình không ạ??  • Vậy cần có thống kê tăng trưởng cũng như các thống kê liên quan đến xuất nhập khẩu..
    Nhưng viễn cảnh VN bị war trade không phải là không có ... Nếu như ta "gắn bó quá mức" với TQ


Log in to reply