Trump có ý gì khi nào Việt nam là Abuser ?? Liệu nếu không cẩn thận sẽ bị phang vào đầu? • Trump có ý gì khi nào Việt nam là Abuser ?? Liệu nếu không cẩn thận sẽ bị phang vào đầu?
  Vẫn có những kẻ "ngu ngốc" đang tâm phá hoại nền kinh tế với món lợi rất nhỏ?
  Chỉ cần kiểm tra đầu ra đầu vào là rõ.
  Hãy nhanh tay trước khi Trump ra tay .... • Hết sức cẩn thận với một anh manh động.
  Hiện tại ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng Việt nam đang được hưởng lợi nhiều từ chiến tranh thương mại.
  Nhưng bài học cổ nhân về Lợi thì luôn phải cảnh giác đề phòng.
  Tận dụng và tránh để Thái Quá Bất Cập • Trump là VIP
  Hãy chú ý đến anh ý :)) • Trump đang thể hiện tư duy kinh tế thực dụng đấy mọi người
  Và thực dụng thực tế thì họ sẽ có các lá bài ra với mình sớm hay muộn thôi ... • Cần thiết phải lập một Thư mục về Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ??? • Chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ là một Case Study lớn về kinh tế của thế kỉ này .