Thủ tục nhập khẩu chất làm đầy da • Chất làm đầy da hay còn gọi là filler là một trong những sản phẩm dùng trong các thẩm mỹ viện với mục đích thẩm mỹ dùng để nâng mũi, độn cằm. Chính vì các lý do này filler được quản lý một cách chặt chẽ trong thủ tục nhập khẩu tại Bộ Y Tế. Theo quy định, filler được xếp vào nhóm trang thiết bị y tế, trước khi tiến hành nhập
  khẩu phải thực hiện các công đoạn sau:
  alt text
  Làm thủ tục phân loại trang thiết bị y tế đối với chất làm đầy

  Thông thường với chất làm đầy sẽ được phân loại D theo quy tắc 7 trong các quy tắc phân loại trang thiết bị y tế.
  Quy tắc 7. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian ngắn
  Tất cả các thiết bị y tế phẫu thuật xâm nhập sử dụng trong thời gian ngắn thuộc loại B nếu không thuộc các trường hợp sau:
  4. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để tạo ra một hiệu ứng sinh học hoặc bị hấp thụ hoàn toàn hay phần lớn thuộc loại D.

  Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cho chất làm đầy

  Hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép nhập khẩu chất làm đầy da:

  • ISO 9001 hoặc 13485 của sản phẩm chất làm đầy

  • Chứng nhận lưu hành tự do CFS của chất làm đầy (hợp pháp hoá lãnh sự)

  • Uỷ quyền của chủ sở hữu (hợp pháp hoá lãnh sự)

  • Catalogue của sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm bằng tiếng Việt
   Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
   VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
   Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
   Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
   Website: www.vinalineslogistics.com.vn
   Contact:
   Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
   Mrs Hiền: 0943.201.313 – thuhien.ttgd@gmail.com

 • Làm thủ tục phân loại trang thiết bị y tế đối với chất làm đầy

  Thông thường với chất làm đầy sẽ được phân loại D theo quy tắc 7 trong các quy tắc phân loại trang thiết bị y tế.
  Quy tắc 7. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian ngắn
  Tất cả các thiết bị y tế phẫu thuật xâm nhập sử dụng trong thời gian ngắn thuộc loại B nếu không thuộc các trường hợp sau:

  1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để tạo ra một hiệu ứng sinh học hoặc bị hấp thụ hoàn toàn hay phần lớn thuộc loại D.
   Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cho chất làm đầy


 • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs Hiền: 0943.201.313 – thuhien.ttgd@gmail.com • Hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép nhập khẩu chất làm đầy da:

  • ISO 9001 hoặc 13485 của sản phẩm chất làm đầy
  • Chứng nhận lưu hành tự do CFS của chất làm đầy (hợp pháp hoá lãnh sự)
  • Uỷ quyền của chủ sở hữu (hợp pháp hoá lãnh sự)
  • Catalogue của sản phẩm
  • Mô tả sản phẩm bằng tiếng Việt


 • Chất làm đầy da hay còn gọi là filler là một trong những sản phẩm dùng trong các thẩm mỹ viện với mục đích thẩm mỹ dùng để nâng mũi, độn cằm. Chính vì các lý do này filler được quản lý một cách chặt chẽ trong thủ tục nhập khẩu tại Bộ Y Tế. Theo quy định, filler được xếp vào nhóm trang thiết bị y tế, trước khi tiến hành nhập • Thông thường với chất làm đầy sẽ được phân loại D theo quy tắc 7 trong các quy tắc phân loại trang thiết bị y tế.
  Quy tắc 7. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian ngắn