Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu hàng chuyển phát nhanh • Em chào các anh chị,
  Em có 1 vấn đề cần sự tư vấn của các anh chị như sau:
  Em có đặt mua từ nước ngoài về 1 số sản phẩm là dầu gội (dung tích 250ml) và vitamin. Em đặt mua ba đơn hàng, mỗi đơn hàng đều dưới $100 (dao động từ $80-$90). Khi về đến Việt Nam bưu điện TP Hà Nội đại diện làm thủ tục thông quan trước khi gửi về địa chỉ em đăng ký. Tại tờ khai hải quan lại gộp ba đơn hàng đó của em vào làm một nên giá trị đơn hàng gần $300 và em phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT mất hơn $70.
  Em muốn hỏi như vậy có đúng không, hay có thể làm thủ tục tiêng cho từng đơn hàng. Vì bạn em cũng mua các sản phẩm tương tự nhưng dưới $100 nên không bị tính thuế. Và với việc mua hàng từ nước ngoài về thì giá trị bao nhiêu là bị tính thuế ạ.
  Rất mong nhận được phản hồi sớm từ các anh chị.
  Em cảm ơn.

  REP:

  sát, kiểm soát hải quan" thì:
  “Điều 25. Khai hải quan
  … 7. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng
  a) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan;”

  • Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" thì:
   “Điều 18. Khai hải quan
  1. Nguyên tắc khai hải quan
   … c) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.
   Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếu không thể khai hết các hóa đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan;”
  • Theo hướng dẫn tại Công văn số 5484/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố "Về việc vướng mắc về khai báo hóa đơn" thì:
   “Đối với trường hợp lô hàng có nhiều hóa đơn, khi khai báo hải quan người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC (trong đó ghi rõ số bảng kê và ngày bảng kê).
   Việc khai báo các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:
  • Chỉ tiêu “phân loại hóa đơn”: Nhập mã B - Chứng từ thay thế hóa đơn thương mại;
  • Chỉ tiêu “số hóa đơn”: Nhập số bảng kê hóa đơn;
  • Chỉ tiêu “ngày phát hành”: Nhập ngày bảng kê hóa đơn;
  • Chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn”: Nhập tổng trị giá của hóa đơn (bằng tổng trị giá của tất cả các hóa đơn có trong bảng kê).”
   Do vậy, việc khai hải quan đối với lô hàng nhập khẩu có 3 đơn hàng trên một tờ khai hải quan là hoàn toàn hợp lệ.
   2/ Chính sách thuế
   2.1/ Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
  • Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế” thì:
   “Điều 1. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
   Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”
  • Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 103 Mục 1 Chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" thì:
   “Điều 103. Các trường hợp miễn thuế
   … 5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong định mức miễn thuế theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
   … b) Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:
   Hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng.”
   2.2/ Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính thông thường
   Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính thông thường thì phải thực hiện nghĩa vụ về thuế trên tổng giá trị lô hàng.