NHẬP KHẨU PHÂN BÓN ỦY QUYỀN • Chúng tôi muốn nhập khẩu phân bón [Urea 46 prilled granular/urea fertilizer 46-0-0/urea n46%, 50kg/bag], nhưng chúng tôi chưa có giấy phép nhập khẩu và giấy lưu hành phân bón do Bộ Nông nghiệp cấp nên muốn nhập theo phương thức ủy quyền từ đơn vị khác có giấy lưu hành phân bón có được hay không? Nếu nhập ủy quyền thì DN cần làm thủ tục gì và giấy tờ gì cần thiết.

  REP:

  • Căn cứ Khoản 8 Điều 3 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ quy định:

  "Điều 27. Nhập khẩu phân bón

  1. Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thì không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chưa được công nhận phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  a) Phân bón để khảo nghiệm;

  b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;

  c) Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;

  d) Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;

  đ) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

  e) Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;

  g) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;

  h) Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

  1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này; Giấy phép nhập khẩu phân bón (nộp trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) đối với trường hợp quy định khoản 2 Điều này.

  Trường hợp ủy quyền nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cho tổ chức cá nhân nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.."

  Do đó, công ty xác định chủng loại, mục đích và quy định về giấy lưu hành loại phân bón định nhập khẩu để xác định có thuộc trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu hay không. Trường hợp thoả các điều kiện về nhập khẩu loại phân bón cụ thể, khi được ủy quyền phải có Giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cho công ty khi nhập khẩu.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.