THỦ TỤC NHẬP KHẨU SODIUM PERCARBONATE - HÀNG THỦY SẢN • chúng tôi hiện tại đang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thuốc thủy sản dự định sẽ nhập về 20 tấn Sodium Percarbonate dạng viên. Mong tư vấn giúp về: 1/ Mã HS code cho mặt hàng này bên lĩnh vực thủy sản? 2/ Các hồ sơ chứng từ yêu cầu và thủ tục để nhập khẩu mặt hàng này?

  Rep:

  1. Về mã HS

  Do mặt hàng thuốc là hàng hoá đặc thù cần có thông tin chi tiết để xác định bản chất và thành phần hóa học để áp mã HS phù hợp. Do đó tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên.

  Đề nghị công ty căn cứ tên thuốc theo tiếng Anh, hoạt chất chính, công thức cấu tạo để xác định mã số HS.

  Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS phù hợp:

  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

  • Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

  • Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì mặt hàng của công ty có thể tham khảo mã HS tại chương 30 – Dược phẩm, phân nhóm 3004.20.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

  • Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
  1. Về chính sách mặt hàng
  • Căn cứ mục III phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ – CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì:

  III. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  B

  Hàng hóa nhập khẩu

  Hình thức quản lý

  1

  Thuốc thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.

  Giấy phép khảo nghiệm.

  2

  Chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất dùng trong thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.

  Giấy phép khảo nghiệm.

  Theo quy định trên, Thuốc thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất dùng trong thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam là mặt hàng phải có Giấy phép khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Căn cứ Điều 19, Điều 20 Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định:

   “Điều 19. Nhập khẩu có giấy phép

   1. Nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thú y và phải kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật.

   2. Thuốc thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành hoặc chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

   a) Nguyên liệu để sản xuất thuốc thú y có giấy chứng nhận lưu hành;

   b) Làm mẫu để nghiên cứu, kiểm nghiệm, chẩn đoán xét nghiệm, khảo nghiệm, đăng ký lưu hành;

   c) Chất chuẩn, mẫu chuẩn để chẩn đoán, xét nghiệm về thú y; thuốc thú y tham gia trưng bày triển lãm, hội chợ, phòng, chữa bệnh cho động vật quý hiếm;

   d) Viện trợ của các tổ chức quốc tế và các hình thức nhập khẩu phi mậu dịch khác;

   đ) Phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

   1. Trong trường hợp có dịch bệnh khẩn cấp, việc nhập khẩu vắc xin thú y chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam dùng để phòng chống dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

   Điều 20. Nhập khẩu không cần giấy phép

   Thuốc thú y có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam thì được phép nhập khẩu, xuất khẩu (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này) và phải kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật.”

   Mặt hàng công ty nêu thuộc Phụ lục 24-BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ban hành kèm heo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đề nghị công ty đối chiếu mặt hàng thuốc thú y dự tính nhập khẩu với các tiêu chí tại danh mục thuốc thú y được phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam để thực hiện chính sách XNK và việc quản lý chuyên ngành theo quy định.

   Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính. • Do mặt hàng thuốc là hàng hoá đặc thù cần có thông tin chi tiết để xác định bản chất và thành phần hóa học để áp mã HS phù hợp. Do đó tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên.

  Đề nghị công ty căn cứ tên thuốc theo tiếng Anh, hoạt chất chính, công thức cấu tạo để xác định mã số HS.

  Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS phù hợp:
  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.
  Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.
  Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì mặt hàng của công ty có thể tham khảo mã HS tại chương 30 – Dược phẩm, phân nhóm 3004.20.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.