Các sinh viên mới ra trường nên chọn doanh nghiệp mà ở đó có lãnh đạo chỉ dạy mình  • Gửi sinh viên mới ra trường: Nên xin việc ở công ty nhỏ, lương thấp; quan trọng nhất là tìm một ông sếp tốt có thể dạy bạn làm mọi thứ thích đáng và đúng đắn!
    Đây là cách thức tốt mà một sinh viên vừa ra trường nên học tập
    Đó là kinh nghiệm và chỉ dẫn.\Đừng để ý quá nhiều đến mức thu nhập khi vừa mới ra trường...
    Hãy trải nghiệm ..