BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN


 • Global Moderator

  Bộ phận Phòng cung ứng
  Chức danh Nhân viên giao nhận
  Mã công việc PCU-NVGN
  Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng cung ứng

  1. Trách nhiệm:
   

  – Nhận hoà hoá, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo yêu cầu.

  – Giao hàng hoá, tài liệu hồ sơ theo lịch phân công, theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất kinh doanh, của Trưởng phòng.

  – Kiểm tra hàng hoá, hồ sơ, sau đó ký vào phiếu xuất và sổ giao nhận (nếu có).

  – Ghi đầy đủ tên hàng hoá, số lượng, nơi giao, nơi nhận, thời hạn vào sổ giao nhận.

  – Lưu giữ, vận chuyển hàng hoá, tài liệu hồ sơ cẩn thận. Trong quá trình giao nhận, mang – vác hàng hoá cẩn thận tránh bị vỡ, rách, lủng v.v.

  – Giao đầy đủ hàng hoá, tài liệu hồ sơ cho người nhận, sau đó yêu cầu ký tên vào sổ giao nhận của mình.

  – Thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan đảm bảo hàng hoá, tài liệu hồ sơ được giao đầy đủ, đúng thời hạn.

  – Lập sổ giao nhận gồm các nội dung: ngày, hàng hoá – chứng từ, nơi giao, nơi nhận, thời hạn, người nhận ký Trưởng phòng thu mua về những vấn đề phát sinh trong việc vận chuyển chứng từ và hàng hoá, xin ý kiến giải quyết.

  – Chịu hoàn hoàn trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi giao trừ trường hợp bất khả kháng.

  – Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng thu mua giao.

  1. Quyền hạn:
   

  – Từ chối giao nhận những loại hàng hoá, chứng từ không đúng theo quy định công ty.

  – Đề xuất các phương pháp, cách thức làm việc để công tác giao nhận đạt hiệu quả.

  1. Báo cáo và uỷ quyền:
   

  – Báo cáo công việc cho Thủ kho.Thủ kho để bố trí người thay thế.

  1. Tiêu chuẩn:
   

  4.1 Trình độ học vấn/chuyên môn:

  – Có bằng tương đương 12/12 trở lên.

  4.2 Kỹ năng:

  – Kỹ năng giao tiếp tốt.

  – Khả năng viết rõ ràng, sạch đẹp.

  4.3 Kinh nghiệm:

  – Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giao nhận hàng hoá.

  4.4 Phẩm chất cá nhân:

  – Tác phong nhanh nhẹn.

  – Có sức khỏe tốt .

  – Trung thực và cẩn thận. • @tuan.log said in BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN:

  – Nhận hoà hoá, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo yêu cầu.
  – Giao hàng hoá, tài liệu hồ sơ theo lịch phân công, theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất kinh doanh, của Trưởng phòng.
  – Kiểm tra hàng hoá, hồ sơ, sau đó ký vào phiếu xuất và sổ giao nhận (nếu có).
  – Ghi đầy đủ tên hàng hoá, số lượng, nơi giao, nơi nhận, thời hạn vào sổ giao nhận.
  – Lưu giữ, vận chuyển hàng hoá, tài liệu hồ sơ cẩn thận. Trong quá trình giao nhận, mang – vác hàng hoá cẩn thận tránh bị vỡ, rách, lủng v.v.
  – Giao đầy đủ hàng hoá, tài liệu hồ sơ cho người nhận, sau đó yêu cầu ký tên vào sổ giao nhận của mình.
  – Thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan đảm bảo hàng hoá, tài liệu hồ sơ được giao đầy đủ, đúng thời hạn.
  – Lập sổ giao nhận gồm các nội dung: ngày, hàng hoá – chứng từ, nơi giao, nơi nhận, thời hạn, người nhận ký Trưởng phòng thu mua về những vấn đề phát sinh trong việc vận chuyển chứng từ và hàng hoá, xin ý kiến giải quyết.
  – Chịu hoàn hoàn trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi giao trừ trường hợp bất khả kháng.
  – Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng thu mua giao.

  Đây là mô tả nhân viên giao nhận thông thường • Yêu cầu đối với nhân viên giao nhận thường không cao.
  Nhưng không thể thiếu kĩ năng được đào tạo.
  Đặc biệt giao hàng cho nước ngoài thì lại đòi hỏi nhân viên có trình độ ngoại ngữ, làm việc chính xác... • Bản mô tả công việc này nhằm áp dụng hiệu quả của việc triển khai KPI.
  Có mô tả công việc mới "chấm điểm " chính xác.
  KHông thì sẽ LỌT... • Đánh giá thực hiện công việc bằng KPI

  1. KPIs (trong đánh giá thực hiện công việc) là gì?
   KPI - Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

  KPI là 1 công cụ hiện đại giúp các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên; vì vậy KPI áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống công việc của một tổ chức, tự quản lý công việc của nhóm, tự quản lý công việc của cá nhân.

  Sử dụng trong đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV), hệ thống KPIs được hiểu là những chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc. Hay nói cách khác KPIs chính là mục tiêu công việc mà cá nhân, tổ/nhóm, phòng/ban, tổ chức… cần đạt được để đáp ứng yêu cầu chung.

  Thông thường mỗi vị trí chức danh sẽ có bản mô tả công việc trong đó nêu rõ những trách nhiệm của vị trí chức danh đó phải thực hiện. Dựa trên cơ sở những trách nhiệm công việc đó Nhà quản lý sẽ đưa ra các chỉ số (mục tiêu) để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của vị trí chức danh đó.

  Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. KPI là cơ sở để nhà quản lý đánh giá thành tích của nhân viên và đưa ra những khuyến khích phù hợp cho từng nhân viên.

  1. Mục đích của việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc
   Việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc nhằm mục đích:
   Thứ nhất, đảm bảo người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể.

  Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc.

  Việc sử dụng các chỉ số KPIs góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn…

  1. Mục tiêu khi xây dựng KPIs
   Là 1 công cụ dùng trong ĐGTHCV, nên khi xây dựng hệ thống KPIs những nhà quản lý cũng cố gắng và hướng đến đảm bảo được tiêu chí SMART:

  2. S – Specific: Cụ thể

  3. M – Measurable: Đo lường được

  4. A – Achiveable: Có thể đạt được

  5. R – Realistics:Thực tế

  6. T – Timbound: Có thời hạn cụ thể
   Không phải là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng KPIs, tuy nhiên nếu hệ thống KPIs cuả tổ chức đảm đạt được tiêu chí SMART thì hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc sẽ rất cao.

  7. Ưu điểm khi sử dụng KPIs trong ĐGTHCV

  • Nó có thể là một cách rất nhanh cho thấy thành quả hiện thời của một mục đích hoặc một mục tiêu chiến lược.
  • Các quyết định có thể được thực hiện nhanh hơn khi có những đo lường nhận thấy được và chính xác đi kèm theo.
  • Có thể giúp khâu quản lý nhận biết thành quả của tổ chức, phòng/ban hoặc một nhân viên nào đó của mình để từ đó có hướng khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên.
  • Một đội nhóm có thể làm việc chung với nhau theo những mục đích đo lường được.
  • Đưa ra các chỉ tiêu có thể đo lường được, từ đó việc ĐGTHCV sẽ cụ thể hơn và dễ thực hiện hơn mà ít có những kiến nghị, bất đồng.
  1. Nhược điểm khi sử dụng hệ thống KPIs
  • Nếu các chỉ số KPIs xây dựng không đạt được tiêu chí SMART thì nó không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho hệ thống ĐGTHCV mà còn gây hậu quả xấu cho hệ thống quản trị của tổ chức nói chung.
  • Nếu mục tiêu không đạt được tiêu chí Specific (cụ thể) thì người lao động không biết mình phải làm gì và làm như thế nào để đạt được hiệu quả công việc như mong muốn.
  • Các chỉ số không đạt tiêu chí measuarable (đo lường được): Như vậy khi đưa ra các tiêu chí không còn ý nghĩa đo lường kết quả THCV.
  • Các chỉ số KPIs không đạt được tiêu chí Achievable (có thể đạt được) và Realistics (thực tế):…: Mục tiêu xây dựng quá xa vời so với thực tế, nhân viên không thể đạt được mục tiêu dù đã cố gắng hết mình. Điều này dẫn đến tâm lý thất vọng, chán nản và không muốn làm việc.
  • Các chỉ số KPIs không có hạn định cụ thể: người lao động không biết công việc này phải làm trong thời gian bao lâu hay khi nào phải hoàn thành. Điều này gây khó khăn rất lớn cho người lao động trong quá trình thực hiện công việc
  • Khi sử dụng các tiêu chí KPIs làm mục tiêu thì phải thay đổi theo mục tiêu của tổ chức, nó không có hiệu quả cao nếu được sử dụng theo thời gian dài.
  1. Quy trình xây dựng KPIs cho một bộ phận, chức danh công việc
   Bước 1: Xác định bộ phận/người xây dựng KPIs
   Các bộ phận/phòng/ban tự xây dựng KPIs: có thể do các bộ phận/phòng/ban chức năng trực tiếp xây dựng hệ thống KPIs cho các vị trí chức danh trong bộ phận/phòng/ban đó dựa trên sự hướng dẫn, trợ giúp về mặt phương pháp của những người có chuyên môn (bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực, các nhà chuyên môn).
  • Người xây dựng KPIs thường là Trưởng bộ phận/phòng/ban – người hiểu rõ và tổng quan nhất về các nhiệm vụ, yêu cầu của các vị trí chức danh trong bộ phận. Trong trường hợp bộ phận/phòng/ban quá lớn thì việc xây dựng KPIs nên được đảm nhận bởi những quản lý cấp thấp hơn.

  • Ưu điểm của phương pháp này: các chỉ số KPIs do các bộ phận/phòng/ban tự xây dựng cho bộ phận mình sẽ có tính khả thi cao và mang thể hiện được rõ nét chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.

  • Nhược điểm của phương pháp này: có thể dẫn đến việc thiếu khách quan trong việc xây dựng hệ thống KPIs như: đặt mục tiêu quá thấp. Do đó, nếu xây dựng KPIs theo phương pháp này thì cần có sự kiểm định, đánh giá của hội đồng những nhà chuyên môn, am hiểu về công việc của bộ phận/phòng/ban.

  Bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực, các nhà chuyên môn: khác với phương pháp trên, phương pháp này đảm bảo được tính khách quan, khoa học về phương pháp. Tuy nhiên các chỉ số KPIs đưa ra có thể không thực tế, không thể hiện được đúng chức năng, nhiệm vụ của bộ phận/phòng/ban.

  • Để khắc phục vấn đề này, hệ thống KPIs sau khi được xây dựng cần có sự góp ý, thẩm định, đánh giá của bộ phận chức năng.

  Bước 2: Xác định các KRAs (Keys Result Area) của bộ phận (các chức năng/nhiệm vụ của Phòng).
  Mỗi bộ phận trong tổ chức có những chức năng/trách nhiệm cụ thể đặc trưng cho bộ phận/phòng/ban và hệ thống các KPIs được xây dựng phải thể hiện, gắn liền với đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.

  Bước 3: Xác định vị trí chức danh và các trách nhiệm chính của vị trí chức danh.

  • Với mỗi vị trí chức danh thì người xây dựng KPIs cần chỉ ra một số trách nhiệm chính mà người đảm nhận vị trí công việc này phải thực hiện (mô tả công việc). Các trách nhiệm chính này là cơ sở để xây dựng hệ thống chỉ số KPIs do đó, các trách nhiệm nêu ra phải rõ ràng, cụ thể và có thể thực hiện được.

  Bước 4: Xác định các chỉ số KPIs (chỉ số đánh giá)
  a. KPIs của bộ phận: dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận/phòng/ban người xây dựng hệ thống KPIs sẽ xây dựng những chỉ số KPIs chung đặc trưng cho cả bộ phận. Những chỉ số KPIs này là cơ sở để xây dựng KPIs của từng vị trí chức danh.
  b. KPIs cho từng vị trí chức danh:

  • Vây dựng KPIs để cho người lao động thực hiện đúng mô tả và yêu cầu công việc. Do đó, các chỉ số KPIs được xây dựng trên cơ sở những trách nhiệm chính của vị trí chức danh nêu trên và các chỉ số KPIs của từng bộ phận.
  • Các chỉ số KPIs phải đảm bảo tiêu chí SMART và phải có nguồn thu thập thông tin mà doanh nghiệp đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng trong tương lai gần.
  • Kỳ đánh giá: Kỳ đánh giá thường áp dụng là tháng, quý, năm. Tùy vào từng chỉ số KPIs, nội dung của các từng chỉ số mà người

  Bước 5: Xác định mức độ điểm số cho các kết quả đạt được

  • Thông thường điểm số được chia ra thành 2 – 5 mức độ điểm số tương ứng với mức độ hoàn thành công việc theo kết quả.
  • Càng nhiều mức độ điểm số thì việc đánh giá càng khách quan. Tuy nhiên, nếu quá chia nhỏ các mức độ điểm số thì việc đánh giá cuối cùng và xác định tổng điểm cuối cùng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định điểm số.

  Bước 6: Liên hệ giữa kết quả đánh giá KPIs và lương, thưởng
  Với mỗi khung điểm số cụ thể người xây dựng hệ thống KPIs sẽ xác định mỗi liên hệ giữa kết quả đánh giá và các mức đãi ngộ cụ thể.
  Tùy thuộc vào từng bộ phận chức danh, lĩnh vực hoạt động… mà các nhà quản lý thực hiện việc xây dựng KPIs linh hoạt trong các bước và nên thuê các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm kết hợp với nhân viên trong Công ty để chỉ tiêu đưa ra đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao và phù hợp với mục tiêu quản lý chung của Công ty, đặc biệt là mục tiêu trong quản lý nhân sự. • Mình làm giao nhận lâu năm nhưng mỗi loại hàng hoá khác nhau độ phức tạp khác nhau...
  Cái này cần kinh nghiệm.
  Không thì có khi đếm lại cả tàu ..
  Lãng phí và mất thời gian.
  Nhiều nhà tàu cố tình gian lận trong các mã xếp hàng ..
  Cẩn thận rất khó vì nếu có nhiều công nhân rất khó quản, nhất là ở những nơi công nhân không chính thống ... • Có các bảng mô tả khác ko hả bạn , cho nhân viên thu mua, nhân viên huỗi cung ứng... • Nhiều thông tin hữu ích cho quản lí nhân sự :) • Up up nhé!
  Noted • Cám ơn các bản mô tả công việc được chia sẻ. Các mô tả này sẽ giúp quản lí cấp trung cao cấp hiểu rõ hơn phạm vi của các nhân viên, từ đó có các phân công lao động phù hợp.
  Cám ơn diễn đàn :)


 • administrators

  Nhân viên giao nhân ko đòi hỏi trình độ cao nhưng phải cẩn thận.
  Chú ý đến từng chi tiết khi giao nhận mới ko bị chịu các trách nhiệm.
  Lỗi thường gặp là : Không kí giao nhận, Kiểm đếm sai, Ko tuân thủ quy trình , Giao hàng ko có lệnh ( vì ngỡ thường xuyên), Không lưu hình ảnh giao nhận kiểm đếm, Ko ghi lại các dấu hiệu ..
  .. • ĐÚng vậy, bên mình hay bị sai vì nhân viên giao nhận chủ quan..
  KHông đối chiếu hết con số nên khi phát sinh chủ hàng lấy lí do đó để phạt..
  Phí đại lí thì thấp mà phạt thì cả năm làm chẳng bù đủ ... • Thanks ... Mô tả công việc khá chi tiết


Log in to reply