tư vấn thủ tục Hải quan nhập khẩu bao gói • chúng tôi dự định nhập khẩu từ bên Thái Lan về Việt Nam mặt hàng hộp đựng thức ăn được làm bằng bã mía và bột sắn. Xin được tư vấn về mã HS, khi nhập khẩu mặt hàng này cần xin giấy phép của cơ quan chuyên ngành nào và thủ tục như thế nào? Mặt hàng có phải đăng ký kiểm vệ sinh thực phẩm và Công ty có cần phải đăng ký mã ngành nghề phù hợp để được nhập khẩu mặt hàng trên không

  REP:

  1./ Về chính sách hàng hoá và thủ tục:

  • Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm tại mục 9 thuộc Danh mục hàng hoá là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế (trong đó có Bao bì, dụng cụ bằng giấy hay bằng gỗ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Do đó, công ty xác định chất liệu bao bì để thực hiện việc quản lý chất lượng nhà nước và công bố chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

  • Việc kiểm tra nhà nước về VSATTP thực hiện theo Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  • Căn cứ điều 3 Nghị định 69/2018/NĐCP của Chính phủ:

  “Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

  1. Thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.”

  Việc thực hiện kinh doanh XNK hàng hoá các doanh nghiệp trong nước theo quy định trên không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh

  2./ Về HS:

  • Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Biểu thuế ban hành kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, tuỳ kết cấu và mực độ hoàn chỉnh có thể tham khảo phân loại theo mã HS thuộc:
  • Phân nhóm 8419- Thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách và các loại bao bì đựng khác, bằng giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo; hộp đựng hồ sơ (files), khay thư, và các vật phẩm tương tự, bằng giấy hoặc bìa dùng cho văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự nếu chất liệu từ giấy hay chất liệu tương tự.

  • Phân nhóm 8419- Các sản phẩm bằng gỗ khác nếu chất liệu từ gỗ hay chất liệu tương tự.

  Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa đó.

  Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.