Best rate to USA for All - Vận chuyển đường biển đi Mĩ giá tốt nhất • Dear All,
  VNLL có hợp đồng đi tuyến Mỹ với nhiều line, hiện đang tìm kiếm các anh em cùng ngành có hàng tuyến Mỹ để hỗ trợ và hợp tác làm việc.
  Khahs hàng cần giá và thông tin về tuyến Mỹ, contact để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

  Thanks & best regards.
  VNLL
  VYL
  MetaG

  0975145079

  #vanchuyendiMy #vanchuyenVietnamMy và dịch vụ #thutuchaiquan cũng như logistics trọn gói.
  Dịch vụ #doortodoor và các dịch vụ giao nhận khác • Vận chuyển các cảng bờ ĐÔng và bờ Tây