Chỉ số nào thể hiện mức độ cạnh tranh ngành logistics  • Khi một ngành đạt đến sự bão hoà thì cần có các cảnh báo để tránh đưa đến những hệ luỵ xấu .
    Cạnh tranh cần phải duy trì nhưng việc tạo lập và cảnh báo sẽ tốt với những doanh nghiệp mới. Sẽ làm hiệu quả nền kinh tế tốt hơn và sử dụng nguồn lưcj hiệu quả.
    Vậy xin hỏi diễn đàn là những chỉ số nào ạ?
    Xin cảm ơn !